متن آهنگ Aşığım Ben Sana از Emrah

آلبوم: Ya Hey

👁 ٤٠٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرAşığım Ben Sana anlasana

Tutkunum ben sana duysana translate

Aşığım Ben Sana anlasana

Tutkunum ben sana duysana translate

Sana aşık şu gönlüme birazcık insaf eyle

Hayatımın kendisisin sen aşkımın eserisin

Yüreğim hep yanar durur ateşinle

Hayatımın kendisisin sen aşkımın eserisin

Yüreğim hep yanar durur ateşinle

Geceler sabah olur hiçbir şey avutmaz beni

Gözlerim hep yaşla dolu hasretin uyutmaz beni

Sanki dünyam kapkaranlık zavallı kalmış günlerim

El açıp yalvarırım Allah'tan *** dilerim

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Geceler sabah olur hiçbir şey avutmaz beni

Gözlerim hep yaşla dolu hasretin uyutmaz beni

Sanki dünyam kapkaranlık zavallı kalmış günlerim

El açıp yalvarırım Allah'tan *** dilerim

Aşığım ben san anlasan

Tutkunum ben sana duysana translate

Sana aşık şu gönlüme birazcık insaf eyle

Hayatımın kendisisin sen aşkımın eserisin

Yüreğim hep yanar durur ateşinle

Hayatımın kendisisin sen aşkımın eserisin

Yüreğim hep yanar durur ateşinle

Geceler sabah olur hiçbir şey avutmaz beni

متن آهنگ Aşığım Ben Sana از Emrah

Gözlerim hep yaşla dolu hasretin uyutmaz beni

Sanki dünyam kapkaranlık zavallı kalmış günlerim

El açıp yalvarırım Allah'tan *** dilerimGeceler sabah olur hiçbir şey avutmaz beni

Gözlerim hep yaşla dolu hasretin uyutmaz beni

Sanki dünyam kapkaranlık zavallı kalmış günlerim

El açıp yalvarırım Allah'tan *** dilerim

Geceler sabah olur translate

Gözlerim hep yaşla dolu

Sanki dünyam kapkaranlık

El açıp yalvarırım

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background