دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Monster از Eminem

- The Monster

- 10148 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Monster از Eminem امتیاز 8.6 از 9 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Monster از Eminem

ژانر: رپ - هیپ هاپ

موضوع: ورزشی - غیره
I'm friends with The Monster that's under my bed من با هیولایی که زیر تختمه دوستم Get along with the voices inside of my head با صداهایی که توی سرمه کنار میام You're tryin' to save me, stop holdin' your breath داری تلاش میکنی نجاتم بدی نفستو حبس نکن And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy فکر میکنی دیوونه ام، اره، فکر میکنی دیوونه ام I wanted the fame but not the cover of Newsweek من شهرت میخواستم، نه جلد روزنامه را Oh well, guess beggars can't be choosey اوه، خب،فکر کنم گداها نمیتونن ایراد بگیرن Wanted to receive attention for my music خواستم با آهنگ خوندن جلب توجه کنم Wanted to be left alone in public, excuse me میخواستم توی عُموم تنها گذاشته بشم. ببخشید For wantin' my cake, and eat it too, and wantin' it both ways من (هم) کیکم رو میخوام ، و (هم) میخوام بخورمش ، هردو رو میخوام Fame made me a balloon ‘cause my ego inflated شهرت من مثل یه بالون میکنه چون گذشته من باد خالیه When I blew, see, but it was confusing وقتی من پایین بودم ؛ببین,اما این گیج کننده بود ‘Cause all I wanted to do's be the Bruce Lee of loose leaf چون من فقط میخواستم استاد قافیه نویسی باشم Abused ink, used it as a tool when I blew steam جوهر خشن، ازش موقعی که (از کله ام) دود بیرون میزد به عنوان یه وسیله استفاده کردم Ooh! Hit the lottery, ooh-wee! اوه! خوش شانس باش! But with what I gave up to get it was bittersweet آن چه را از من گرفت تلخ و شیرین بود It was like winnin' a used mink مثر بردن یه لباس از پوست سمور بود Ironic ‘cause I think I'm gettin' so huge I need a shrink چه طعنه آمیز، چون من فکر میکنم دارم خیلی بزرگ میشم باید یکم کوچیکتر شم I'm beginnin' to lose sleep: one sheep, two sheep من دارم کم کم نگران میشم، یه بره دو بره Going coo-coo and kooky as Kool Keith دیوانه میشم و صدای دیوانه هارو مثل کول کیت در میارم But I'm actually weirder than you think, ‘cause I'm— ولی من در واقع عجیب تر از اونیم که تو فکر میکنی چون من I'm friends with The Monster that's under my bed من با هیولایی که زیر تختمه دوستم Get along with the voices inside of my head با صداهایی که توی سرمه کنار میام You're tryin' to save me, stop holdin' your breath داری تلاش میکنی نجاتم بدی نفستو حبس نکن And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy فکر میکنی دیوونه ام، اره، فکر میکنی دیوونه ام Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،) Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه، اوه، اوه ، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه) Now, I ain't much of a poet الان، من خیلی تو فاز شاعر بودن نیستم

But I know somebody once told me to seize the moment ولی من یکیو میشناسم که یکبار بهم گفت که "لحظه رو دریاب" And don't squander it و از دستش نده ‘Cause you never know when it all could be over tomorrow چون هیچوقت نمیدونی، همش میتونه فردا تموم بشه So I keep conjurin' پس من همچنان به احضار کردن ادامه میدم Sometimes I wonder where these thoughts spawn from بعضی وقتا با خودم فکر میکنم این فکرا از کجا میان Yeah, ponderin' will do you wonders اره، فکر کردن باعث این افکار میشه No wonder you're losing your mind, the way it wanders تعجبی نیست تو داری عقلتو به طرز سرگدان کننده ای از دست میدی Yodel-odel-ay-hee-hoo! translate I think it went wanderin' off down yonder من فکر می کنم اون رفت اون دور دورا رو بگرده And stumbled onto Jeff VanVonderen و اتفاقی به جف ون‌وندرن برخوردی (شخصی که بین کسایی که مشکل دارن مداخله گری میکنه) ‘Cause I need an interventionist چون من به یک مداخله گر نیاز دارم To intervene between me and this monster تا بین من و این هیولا مداخله گری کنه And save me from myself and all this conflict و خودم رو از خودم نجات بده (از شخصیت دیگم) و همه این نبرد ها توی فکرم ‘Cause the very thing that I love's killing me چون چیزی که من بیشتر از همه دوست دارم کشتن خودمه And I can't conquer it و من نمیتونم بهش غلبه کنم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
My OCD is conkin' me in the head, keep knockin' translate Nobody's home, I'm sleepwalkin' کسی خونه نیست من خوابگردی میکنم I'm just relayin' what the voice in my head's sayin' من فقط صدا هایی که توی سرم هستن رو بازگو میکنم Don't shoot the messenger, I'm just friends with the— بهم شلیک نکن، من فقط باهاش دوستم I'm friends with The Monster that's under my bed من با هیولایی که زیر تختمه دوستم Get along with the voices inside of my head با صداهایی که توی سرمه کنار میام You're tryin' to save me, stop holdin' your breath داری تلاش میکنی نجاتم بدی نفستو حبس نکن And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy فکر میکنی دیوونه ام، اره، فکر میکنی دیوونه ام Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،) Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه، اوه، اوه ، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه) Call me crazy, but I have this vision من رو دیوانه خطاب کن ولی من این رویا رو دارم One day that I'll walk amongst you a regular civilian چون من یک روز از روی جنازه تو رد میشم But until then, drums get killed and ولی تا اون موقع طبل ها کشته میشن و I'm comin' straight at MC's, blood gets spilled and translate I'll take it back to the days that I'd get on a Dre track برمیگردم به روزایی که روی ترک Dre بودم Give every kid who got played that pumped-up feelin' translate And shit to say back to the kids who played him translate I ain't here to save the fuckin' children من برای نحات دادن این بچه ها اینجا نیومدم But if one kid out of a hundred million ولی اگه یه بچه توی صد میلیون Who are going through a struggle feels it که داره میره وسط یک دعوا اونو حس میکنه And relates, that's great, it's payback, Russell Wilson و مرتبطه، این عالیه، این بازپرداخته، راسل ویلسون

Falling way back in the draft translate Turn nothin' into somethin', still can هیچی رو به یه چیزی تبدیل کن، هنوز میتونی Make that, straw into gold chump, I will spin انجامش بده، اون چیز بی ارزشو به یه چیز با ارزش تبدیل کن، Rumpelstiltskin in a haystack Rumpelstiltskin توی انبار کاه Maybe I need a straight jacket, face facts شاید به یه تنگ پوش (لباس روانی ها) نیاز دارم، باید با واقعیات روبرو شم I am nuts for real, but I'm okay with that واقعا دیوونم ام، ولی مشکلی باهاش ندارم It's nothin', I'm still friends with the— هیچی نیست ، من هنوز دوستم با... I'm friends with The Monster that's under my bed من با هیولایی که زیر تختمه دوستم Get along with the voices inside of my head با صداهایی که توی سرمه کنار میام You're tryin' to save me, stop holdin' your breath داری تلاش میکنی نجاتم بدی نفستو حبس نکن And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy فکر میکنی دیوونه ام، اره، فکر میکنی دیوونه ام I'm friends with The Monster that's under my bed من با هیولایی که زیر تختمه دوستم Get along with the voices inside of my head با صداهایی که توی سرمه کنار میام You're tryin' to save me, stop holdin' your breath داری تلاش میکنی نجاتم بدی نفستو حبس نکن And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy فکر میکنی دیوونه ام، اره، فکر میکنی دیوونه ام Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،اوه ،) Well, that's nothin' (Ooh-ooh-ooh-ooh) خب ، هیچ خبری نیست(دیوونه نیستم) (Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh-ooh) (اوه، اوه، اوه ، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه، اوه) download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه