متن آهنگ Superman از Eminem

- The Eminem Show

- 1 👁

ژانر: هیپ هاپ - رپ

موضوع: روابط جنسی - عشق
You high baby? translate "Yeah" translate Yeah? translate "Ha ha ha, talk to me" translate You want me to tell you somethin'? translate "Uh huh" translate I know what you wanna hear translate I know you want me baby translate I think I want you too translate "I think I love you baby" translate I think I love you too translate I'm here to save you girl translate Come be in Shady's world translate I wanna grow together translate Let's let our love unfurl translate You know you want me baby translate You know I want you too translate They call me Superman translate I'm here to rescue you translate I wanna save you, girl translate Come be in Shady's world translate "Oh boy, you drive me crazy" translate Bitch you make me hurl translate They call me Superman translate Leap tall hoes in a single bound translate I'm single now, got no ring on this finger now translate I'll never let another chick bring me down translate In a relationship, save it bitch translate Babysit, you make me sick translate Superman ain't savin' shit translate Girl you can jump on Shady's dick translate Straight from the hip, cut to the chase translate I'll tell a mo'fuckin' slut to her face translate Play no games, say no names translate Ever since I broke up with what's her face translate I'm a different man, kiss my ass translate Kiss my lips, bitch why ask? translate Kiss my dick, hit my cash translate I'd rather have you whip my ass translate Don't put out? I'll put you out translate Won't get out? I'll push you out translate Puss blew out, poppin' shit translate Wouldn't piss on fire to put you out translate Am I too nice? Buy you ice translate Bitch if you died, wouldn't buy you life translate What you tryin' to be, my new wife? translate What you Mariah? Fly through twice translate But I do know one thing though translate Bitches they come, they go translate Saturday through Sunday Monday translate Monday through Sunday, yo translate Maybe I'll love you one day translate Maybe we'll someday grow translate Till then just sit your drunk ass on that fuckin' runway, hoe translate 'Cause I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate

I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Your Superman, your Superman translate Don't get me wrong, I love these hoes translate It's no secret everybody knows translate Yeah we fucked, bitch so what? translate That's about as far as your buddy goes translate We'll be friends I'll call you again translate I'll chase you around every bar you attend translate You'll never know what kind of car I'll be in translate We'll see how much you'll be partying then translate You don't want that, neither do I translate I don't wanna flip when I see you with guys translate Too much pride between you and I translate Not a jealous man but females lie translate But I guess that's just what sluts do translate How could it ever be just us two? translate I never loved you enough to trust you translate We just met and I just fucked you translate But I do know one thing though translate Bitches they come they go translate Saturday through Sunday Monday translate Monday through Sunday, yo translate Maybe I'll love you one day translate Maybe we'll someday grow translate Till then just sit your drunk ass translate On that fuckin' runway, hoe translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I know you want me baby translate I think I want you too translate I think I love you baby translate I think I love you too translate I'm here to save you girl translate Come be in Shady's world translate I wanna grow together translate Let's let our love unfurl translate You know you want me, baby translate You know I want you too translate They call me Superman translate I'm here to rescue you translate I wanna save you girl translate Come be in Shady's world translate "Oh boy, you drive me crazy" translate Bitch you make me hurl translate First thing you said translate "I'm not phazed" translate "I hang around big stars all day" translate "I don't see what the big deal is anyway" translate "You're just plain ol' Marshall to me" translate Ooh yeah, girl, run that game translate "Hailie Jade? I love that name" translate "Love that tattoo, what's that say?" translate "Rotten pieces?" translate "Aww that's great" translate First off you don't know Marshall translate At all so don't grow partial translate That's ammo for my arsenal translate I'll slap you off that bar stool translate There goes another lawsuit translate Leave handprints all across you translate Good lordy-wody, you must be gone off that water bottle translate You want what you can't have translate Oooh girl that's too damn bad translate Don't touch what you can't grab translate End up with two back hands translate Put Anthrax on a Tampax translate And slap you till you can't stand translate Girl you just blew your chance translate Don't mean to ruin your plans translate But I do know one thing though translate Bitches they come they go translate Saturday through Sunday Monday translate

Monday through Sunday, yo translate Maybe I'll love you one day translate Maybe we'll someday grow translate Till then just sit your drunk ass translate On that fuckin' runway, hoe translate I know you want me baby translate I think I want you too translate "I think I love you baby" translate I think I love you too translate I'm here to save you girl translate Come be in Shady's world translate I wanna grow together translate Let's let our love unfurl translate You know you want me baby translate You know I want you too translate They call me Superman translate I'm here to rescue you translate I wanna save you girl translate Come be in Shady's world translate "Oh boy, you drive me crazy" translate Bitch you make me hurl translate 'Cause I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Your Superman, your Superman translate 'Cause I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate I can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Can't be your Superman translate Your Superman, your Superman translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه