place holder image تصویر آهنگ Mockingbird از Eminem

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mockingbird از Eminem

- Curtain Call

- 28073 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mockingbird از Eminem امتیاز 9.2 از 50 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Mockingbird از Eminem

ژانر: رپ - هیپ هاپ

موضوع: دل شکستگی - عشق
Yeah اره I know sometimes things may not always make sense to you right now می‌دونم كه بعضی وقتها چيزهايي برات با عقل جور در نميان But hey, what daddy always tell you? اما هی، بابا همیشه بهت چی میگه؟ Straighten up little soldier صاف وایسا سرباز كوچك Stiffen up that upper lip لب بالات رو صاف کن ( اصطلاح انگلیسی به معنی به خودت مسلط باش) What you crying about? برای چی گریه میکنی؟ You got me تو منو داری Hailie, I know you miss your mom هیلی، میدونم دلت برای مادرت تنگ شده And I know you miss your dad when I'm gone و بابا تنگ شده وقتي كه من رفتم But I'm trying to give you the life that I never had ولي دارم سعي ميكنم زندگي رو برات بسازم كه خودم هرگز نداشتم I can see you're sad ميبينم كه ناراحتي Even when you smile حتی وقتی داری لبخند میزنی Even when you laugh حتی وقتي بخندي I can see it in your eyes میتونم توی عمق چشمات ببینم Deep inside, you wanna cry در اعماق وجودت می خوای گریه كنی 'Cause you're scared چون تو ترسيدي I ain't there? من اونجا نيستم؟ Daddy's with you in your prayers بابا با دعاهای تو همیشه پیشت هست No more crying دیگه گریه نكن Wipe them tears اشكاتو پاك من Daddy's here بابا اینجاست No more nightmares كابوس تموم شد We gonna pull together through it ما باهم از پسش بر مياييم We gon' do it این كار رو انجام می دیم Laney, uncle's crazy ain't he? لینی عمو دیوونست. مگه نه ؟ (لینی خواهرزاده ی کیم اسکات همسر سابق امینم هستش که به فرزند خوندگی قبولش کردن) Yeah but he loves you girl and you better know it آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر می‌دونی We're all we got in this world ما فقط همديگر رو در اين دنيا داريم When it spins وقتی كه میچرخه When it swirls وقتي ميگرده (منظور سختي زندگي) When it whirls وقتی كه می‌چرخید When it twirls وقتي كه ميچرخه Two little beautiful girls دوتا دختر خوشگل ( لینی و هیلی ) Looking puzzled, in a daze گیج و خيره I know it's confusing you می‌دونم كه گيجت ميكنه Daddy's always on the move بابا همیشه در حال حركته Mama's always on the news مامان همیشه تو اخباره I try to keep you sheltered from it من سعي كردم تورو دور نگهدارم ازين اتفاقات But somehow it seems, the harder that I try to do that ولي انگار هرچي بيشتر تلاش ميكنم The more it backfires on me اینكه بیشتر به من ضربه می‌زنه All the things, growing up همه چیز در حال بزرگ شدنه As daddy that he had to see درحالي كه بابا بايد ميديد Daddy don't want you to see بابا نمی‌خواد تو اونا رو ببینی But you see just as much as he did اما توهم به اندازه ي اون ميديدي We did not plan it to be this way ما برنامه ریزی نکردیم که اینجوری بشه Your mother and me مادرت و من But things have got so bad between us اما همه چیز بین ما خراب شد

I don't see us ever being together ever again فکر نمیکنم دوباره بتونیم با همدیگه باشیم Like we used to be when was teenagers مثل اون وقتا كه نوجوون بودیم But then of course ولی قطعاً Everything always happens for a reason هر چيز به دلیلی اتفاق می‌افته I guess it was never meant to be فكر كنم قرار نبوده كه اینجوری بشه But it's just something اما این چیزیه كه We have no control over که ما تسلطی روش نداريم And that's what destiny is و اين سرنوشته But no more worries اما نگران نباش Rest your head and go to sleep سرت رو بزار زمین و بخواب Maybe one day we'll wake up شاید روزي از خواب پاشیم And this will all just be a dream و ببینیم همه اینها يه رويا بوده Now hush little baby don't you cry هیس كوچولوی من، گریه نكني Everything's gonna be alright همه چی درست می‌شه Stiffen that upper lip up little lady لبت رو صاف كن خانوم كوچولو I told ya, daddy's here to hold ya بهت كه گفتم، بابايي اينجاست تا بغلت كنه Through the night درطول شب I know mommy's not here right now and we don't know why می دونم كه مامان الان اینجا نیست و نمی‌دونیم چرا We feel how we feel inside ما حسی رو داریم كه در درون حس می‌كنیم It may seem a little crazy, pretty baby به نظر كمي دیوونگی می‌یاد، كوچولوی خوشگلم But I promise, Mama's gon' be alright اما قول ميدم كه مامان حالش خوب می‌شه download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
It's funny خنده‌داره I remember back one year when daddy had no money یادم میاد قديما يه سال وقتي كه بابا هیچ پولی نداشت Mommy wrapped the Christmas presents up مامان هديه هاي كریسمس رو كادو كرد And stuck them under the tree و اونا رو زیر درخت گذاشت And said some of them were from me و گفت چند تا از اونارو من خريدم 'Cause daddy couldn't buy 'em چون بابا نمیتونست بخرتشون(كادوهارو) I'll never forget that Christmas هیچوقت اون کریسمس رو فراموش نمیکنم I sat up the whole night cryin' تمام شب رو با گریه گذروندم 'Cause daddy felt like a bum چون بابا حس ميكرد يه احمقه See daddy had a job ببین پدر کار داشت But his job was to keep the food on the table for you and mom اما کارش گذاشتن غذا روی میز برای تو و مامان بود And at the time, every house that we lived in اون موقع هر خونه‌ای كه ما توش زندگی می‌كردیم Either kept getting broken into and robbed or shot up on the block ازش دزدي ميشد یا خونه رو برای فروش می‌ذاشتن And your mom, was saving money و مامانت داشت پول جمع ميكرد For you in a jar trying to start a piggy bank for you برای تو توی یه شیشه.یه جور قلك برای تو So you can go to college تا تو بتونی بری دانشگاه Almost had a thousand dollars تقریباً هزار دلار داشت 'Till someone broke in and stole it تا وقتی كه یكی شیكوندش و اونو دزدید And I know it hurt so bad, it broke your mama's heart و می‌دونم خیلی دردناك بود و قلب مامانتو شكست And it seemed like everything was just starting to fall apart و انگاری از همون موقع همه چی به هم ریخت Mom and dad was arguing a lot مامان و بابا خیلی جر و بحث می‌كردن So mama moved back on the Chalmers in the flat و مامان رفت به چالمرز توی یک آپارتمان One bedroom apartment یک آپارتمان یکخوابه And dad moved back to the other side of 8 mile on Novarra و پدر هم رفت به قسمت دیگه مایل هشتم تو ناوارا And that's when daddy went to California with his CD و همون موقع بابا با یك سی دی رفت كالیفرنیا And met Dr. Dre and flew you and Mama out to see me و DR.DRE رو ملاقات کرد But daddy had to work اما بابا باید كار می‌كرد You and mama had to leave me تو و مامانت باید منو ترك می‌كردین Then you started seeing daddy on the TV بعدش تو بابا رو تو تلویزیون می‌دیدی And mama didn't like it و مامان این رو دوست نداشت And you and Laney were too young to understand it و تو و لینی خیلی كوچیك بودید كه درك كنید Papa was a rolling stone بابا سنگ چرخون شده بود Mama developed a habit مامان هم معتاد And it all happened too fast for either one of us to grab it و همة اینا انقدر زود اتفاق افتاد كه هیچكدوم نتونستیم جمعش كنیم I'm just sorry you were there and had to witness it first hand متأسفم كه تو اونجا بودي و شاهد همه چيز بودي 'Cause all I ever wanted to do was just make you proud چون تنها كاری كه من همیشه می‌خواستم انجام بدم، این بود كه تو رو سربلند كنم Now I'm sittin' in this empty house, just reminiscin' حالا من توی خونه خالی نشستم و دارم خطارات رو به یاد میارم

Looking at your baby pictures it just trips me out به عكسای بچگی تو نگاه می‌كنم، من رو به دور دستا می‌بره To see how much you both have grown تا ببینم چقدر شماها بزرگ شدید It's almost like your sisters now حالا دیگه تقریباً عین خواهرات می‌مونه Wow, I guess you pretty much are وای، فكر كنم خوشگل تر شدی And daddy's still here و بابایی هنوز اینجاست Laney I'm talking to you too لینی با تو هم هستم Daddy's still here بابا هنوز اینجاست I like the sound of that yeah آره از شنیدنش خوشم میاد It's got a ring to it, don't it? یه صدای زنگ مانندی داره، نداره؟ Shhh, mama's only gone for the moment هیس، مامان فقط برای چند لحظه رفته Now hush little baby don't you cry هیس كوچولوی من، گریه نكني Everything's gonna be alright همه چی درست می‌شه Stiffen that upper lip up little lady لبت رو صاف كن خانوم كوچولو I told ya daddy's here to hold ya بهت كه گفتم، بابايي اينجاست تا بغلت كنه Through the night درطول شب I know mommy's not here right now and we don't know why می دونم كه مامان الان اینجا نیست و نمی‌دونیم چرا We feel how we feel inside ما حسی رو داریم كه در درون حس می‌كنیم It may seem a little crazy pretty baby به نظر كمي دیوونگی می‌یاد، كوچولوی خوشگلم But I promise اما قسم مي‌خورم كه Mama's gonna be alright مادرت حالش خوب مي‌شه And if you ask me to اگه از منم بپرسي Daddy's gonna buy you a Mockingbird پدر رفته يه جوجو بخره I'mma give you the world من همه دنيا رو هم بهت مي‌دم I'mma buy a diamond ring for you برات يه حلقه الماس خريدم I'mma sing for you, I'll do anything for you to see you smile برات آواز خوندم، هركاري برات مي‌كنم تا خندت رو ببينم And if that Mockingbird don't sing and that ring don't shine اگه جوجو نخوند و اون انگشتر هم برق نزد I'mma break that birdy's neck گردن جوجو رو مي‌شكونم I'll go back to the jeweller who sold it to ya بر مي‌گيردم به اون جواهر فروشي كه اون رو به تو فروخته And make him eat every karat و مجبورش میکنم هرچی طلا داره بخوره ( هر قیراتش رو بخوره ) Don't fuck with dad, haha تا دیگه باباتو مسخره نکنه هاها download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
kiki
 
0
میشه bad meets evil هم از امینم ترجمه کنید ؟ 😍

user avatar
Mahsa
 
0
ترجمش خیلی خوب بود متن آهنگ هم خیلی خوبه

user avatar
ناشناس
 
0
ترجمه خوبی بود معنی بشدت زیبایی داشت ممنون که ترجمه رو گذاشتین
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه