تصویر آهنگ Beautiful Pain از Eminem

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Beautiful Pain از Eminem

دردِ زیبا

👁 ٣٠٩٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI can feel the heat rising من میتونم افزایش حرارت(گرما) رو احساس کنم.

Everything is on fire همه چیز داره میسوزه.

Today is a painful reminder of why امروز دردناکه و یاداوره که چرا

We can only get brighter ما میتونیم درخشان تر شیم

The further you put it behind ya هرچی بیشتر اونو پشت سر بزاری

And right now I'm on the inside translate

Lookin' out, 'cause بیرون رو نگاه کن، چون

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

Yesterday was the tornado warning دیروز شبیه اعلام خطر طوفان بود

Today is like the morning after امروز مثل روز بعدشه

Your world is torn in half, you wake دنیای تو از وسط پاره شده، تو بیدار میشی

دانلود آهنگ Beautiful Pain از Eminem

And let's wait to start the morning process و منتظر میمونی تا فرایند صبح شروع بشه

Rebuilding and you're still a work in progress و میخوای اونو از نو بسازی ولی انگار هنوز یک کار نیمه تمام داری

Today is a whole new chapter, it's like an enormous ass امروز یک روز جدید از زندگیته ، مثل یک بیداری آسم شدید میمونه

The thunderstorm has passed ya دیگه طوفان تمام شده

Your weather didn't poke his eyes out تو اونو از پیش رو برداشتی و چشمش رو از کاسه دراوردی

With the thorn bush that you با شاخه گل خارداری که تو

Used to smell the roses, stopped to inhale همیشه گل رز اون رو بو میکردی

Can't even tell your nose is stuffed حتی وقتی دماغت کیپ بود بازم میتونستی بوی خوش اون رو حس کنی

So focused on the brightside, then you floor پس نیمه پر لیوان رو ببین و بعد پدال گاز فشار بده

The gas pedal, and hit the corner fast و هرچقدر سریع تر و قاطع تر

The more asserted, never looking back شرایط رو برای خودت بهتر کن و هرگز به پشت سرت نگاه نکن

May hit the curb translate

But everyday is a new learning curve ولی هرروز در مسیر زندگی یک پیچ جدیده و چیزای جدید ازش یادمیگیری

As you, steer through life وقتی داری زندگیت رو میکنی

Sometimes you might not wanna swerve ممکنه مسیریاب میل تو پیش نره و بعضی جاها مجبور باشی جاده رو بپیچی

But you have to, to avert a disaster ولی تو مجبوری ، برای اینکه از یک حادثه جلوگیری کنی

Lucky, no permanent damage translate

'Cause they hurt you so bad چون اونا به تو بد آسیبی زدن

It's like they murdered your ass انگار که تورو به قتل رسوندن

And threw dirt on your casket و به سمت تابوتت آشغال پرت کردن

But you returned from the ashes ولی تو دوباره از خاکسنر ها بلند میشی و برمیگردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And that hurt that you have, you just converted to gasoline و تمام اون دردی رو که داری به بنزین تبدیل کردی

And while you're burning the past و وقتی داری در گذشته میسوزی

Standing at *** and chant در مرکز آتش ایستادی و این سرود رو میخونی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

So familiarize پس آشنا شوید

With what having to swallow this pill is like تو با مصرف قرص های این چنینی خیلی آشنایی داری

It happens all the time, they take your heart انگار این همیشه اتفاق میفته ، اونا قلبت رو ازت میگیرن و زندگیت رو میدزدن

And steal your life translate

And it's as though you feel you've died و تو با خودت فکرمیکنی که مردی ، چون تو دقیقا در درون خودت کشته شدی

Because you've been killed inside چون تو از درون کشته شدی

But yet you're still alive which means ولی هنوز زنده ای و این به این معنیه که

You will survive که ادامه خواهی داد

Although today you may weep because you're weak and گرچه که ممکنه امروز اشک بریزی چون ضعیف شدی

Everything seems so bleak and hopeless و شاید همه چیز سرد و ناامید کننده به نظر برسه

The light that you're seeking, it begins to seep in ولی اون نوری که تو دنبالش میگشتی بالاخره داره میتابه

That's the only thing keepin' you translate

From leapin' off the motherfreaking deep in translate

And I'm pulling for you to push through this feeling و منم دارم بهت کمک میکنم تا از این احساس بدت بیرون بیای

And with a little time that should do the healin' ولی یکم زمان میبره تا دردت درمان شه

And by tomorrow you may even feel so good و شاید فردا حس خیلی خوبی داشته باشی

That you're willing translate

To forgive them even after تا بعدا ببخشمشون

All that *** you been put through حتی بعد از این همه سختی که گذروندی

This feeling of resilience is building این احساس ارتجاعی درحال ساخته شدنه

And the flames are burning و شعله ها دارن به سرعت زبانه میکشن

Quick as fire would through this building و هنگامیکه آتش به این ساختمون وارد بشه

You're sealed in تو مهر و موم شدی

But your fireproof and *** you withstood it مقاومت میکنی و شعله هارو از خودت دور میکنی

And as you climb up to the roof و وقتی داری به سمت بالای ساختمون میری

You're just chillin' and you look down خیلی خونسرد به پایین نگاه میکنی

'Cause you're so over them you could چون تو همه اونارو پشت سر گذاشتی

Put the heel of your foot through the ceiling الان جوری قدرتمند شدی که میتونی پاشته پات رو به سقف فرو کنی

متن آهنگ Beautiful Pain از Eminem

As time passes, things change everyday همینطوری که زمان میگذره هرروز چیزهایی درحال تغییر هستند

But wounds? Wounds heal translate

But scars still remaining the same translate

But tomorrow today's gone down in flames فردا که بیاد امروزت به شعله آتیش سپرده میشه ( فراموش میشه )

Throw the match at the passed up place پس کبریتت رو روشن کن و باهاش گذشته رو بسوزون

So feel the fire beneath your feet پس اتیش زیرپاهات رو احساس کند

As you barely even perspire from the heat همینطور که بخاطر سوختن ناشی از گذشتت به ندرت غرق میکنی

Exhale deep and breathe a sigh of relief translate

And as you say goodbye to the grief و وقتی با غم و غصه خدافظی میکنی

It's like watching the walls melt مثل ذوب شدن دیوارهای زندانی که توش میبینی میمونه

In your prison cell translateBut you've extinguished this living hell But you've extinguished this living hell

Still a little piece of you dies, you scream ولی هنوزم بخشی از وجودت میمیره وقتی که فریاد میکشی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

I feel the burn, watch the smoke as I turn rising translate

A phoenix from the flames translate

Flame of love, we're going to fight the word, fight translate

Now it feels with these wings that I will fly translate

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی، پیدا کردن روشنایی

I standing in the flames من میون شعله های اتش ایستادم

There's a beautiful kind of pain یه نوع زیبا از درد وجود داره

Setting fire to yesterday اتش زدن دیروز

Find the light, find the light, find the light: translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background