تصویر آهنگ 8 Mile از Eminem

دانلود + متن + ترجمه آهنگ 8 Mile از Eminem

آلبوم: 8 Mile

👁 ٧٣٧٩
امتیاز ١٠.٠ از ٤ نظرSometimes I just feel like, quittin' I still might بعضی وقتا احساس می کنم باید بیخیال رپ بشم،هنوزم این ممکنه

Why do I put up this fight, why do I still write چرا این دعوا رو راه انداختم، چرا هنوز دارم می نویسم

Sometimes it's hard enough just dealin' with real life بعضی وقتا سر و کله زدن با زندگی واقعی سخته

Sometimes I wanna jump on stage and just *** mics بعضی وقتا دلم می خواد بپرم رو استیج و میکروفون و داغون کنم

And show these people what my level of skill's like و به این مردم سطح توانایی رو نشون بدم

But I'm still white, sometimes I just hate life ولی من هنوزم یه سفید پوستم( رپر شدن برای سفید پوستا تو آمریکا سخته)، بعضی وقتا حالم از زندگی بهم می خوره

Somethin ain't right, hit the brake lights یه جای کار می لنگه نمی خواد بخونی پس تمومش کن( اشاره داره به اون قسمت فیلم 8mile که نتونست بخونه و صحنه رو ترک کرد)

Case of the stage fright, drawin a blank like چون ترس بودن رو استیج همه چیز و از یادم می بره مثل این بود که

Da-duh-duh-da-da, it ain't my fault دا دا داااا( از ترس مِن مِن می کنه)، این تقصیر من نیست

Great big eyeballs, my insides crawl همه به من زل زدن، دست و پام شل شده

And I clam up I just slam shut نمی دونستم چی بگم،در و محکم بستم و رفتم

I just can't do it, my whole manhood's من این کاره نیستم، تمام ابهتم و از دست دادم

Just been stripped, I have just been vicked خودمو گم کردم

So I must then get, off the bus then split پس باید از اتوبوس پیاده بشم و برم

Man *** this shit; yo, I'm goin' the *** home آره مرد من خرابش کردم، باید برم به خونه ی لعنتیم

World on my shoulders as I run back to this 8 Mile Road وقتی برمی گردم به جاده ی 8 مایل انگار کل جهان رو دوشمه

I'm a man, I'mma make a new plan من یه مردم، باید یه برنامه ی جدید بریزم

Time for me to just stand up, and travel new land وقتشه که بلند بشم و برم به یه جای جدید( یه زندگی جدید رو شروع کنم)

دانلود آهنگ 8 Mile از Eminem

Time to really just take matters into my own hands وقتشه که خودم مشکلاتم و حل کنم

Once I'm over these tracks man I'mma never look back وقتی به مسیر جدید فکر می کنم دیگه به گذشته نگاه نمی کنم

(8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm goin (جاده ی ۸ مایل) و من رفتم من دقیقا می دونم دارم کجا می رم

Sorry momma I'm grown, I must travel alone ببخشید مامان ولی من دیگه بزرگ شدم باید تنهایی سفر کنم

Ain't gon' follow the footsteps I'm makin' my own دنبال رد پای کسی نمی رم دارم رد پای خودم و می سازم

Only way that I know how to escape from this 8 Mile Road این تنها راه فرار از جاده ی ۸ مایله

I'm walkin' these train tracks, tryin' to regain back دارم رو ریل قطار راه می رم دارم تلاش می کنم که

The spirit I had 'fore I go back to the same crap جرئت پیدا کنم و دوباره به گذشته بر نگردم

To the same plant, in the same pants به همون کارخونه ی همیشگی با همون لباسای همیشگی

Tryin' to chase rap, gotta move ASAP دارم تلاش می کنم تا رپ رو دنبال کنم هر چه زودتر باید شروع به حرکت کنم

And get a new plan, momma's got a new man و یه برنامه ی جدید بریزم مامان حالا یه مرد جدید داره

Poor little baby sister, she don't understand بیچاره خواهر کوچولوم اون این چیزا رو نمی فهمه

Sits in front of the TV, buries her nose in the pad می شینه جلوی تلویزیون و دماغشو به بوم نقاشی می چسبونه

And just colors until the crayon gets dull in her hand و تا وقتی که رنگاش تموم بشه نقاشیش رو رنگ می کنه

While she colors her big brother and mother and dad وقتی که داشت برادر بزرگشو و مامان و باباشو نقاشی می کرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ain't no tellin' what really goes on in her little head نمیشد گفت چی تو ذهن کوچولوشه

Wish I could be the daddy that neither one of us had آرزوم بود که می تونستم براش پدر خوبی باشم، پدری که هیچکدوم نداشتیم

But I keep runnin' from somethin' I never wanted so bad! اما من به فرار کردن از چیزی که نمی خواستم انقدر بد باشه ادامه می دم

Sometimes I get upset, cause I ain't blew up yet بعضی وقتا ناراحت میشیم چون هنوز پیشرفت نکردم و متحول نشدم

It's like I grew up, but I ain't grow me two nuts yet مثل این می مونه که خودم بزرگ شدم ولی هنوز دل و جرئت پیدا نکردم( قد و هیکلم بزرگ شده ولی تخمام بزرک نشده)??‍♀️?

Don't gotta rep my step, don't got enough pep نباید قدم هام هرز بره به اندازه ی کافی نیرو ندارم

The pressure's too much man, I'm just tryin' to do what's best فشار خیلی زیاده مرد من فقط دارم تلاش می کنم که بهترین کار رو انجام بدم

And I try, sit alone and I cry و من تلاش می کنم، تنها میشینم و گریه می کنم

Yo I won't tell no lie, not a moment goes by آره من دروغ نخواهم گفت، هیچ لحظه ای اینجوری نخواهد بود که

That I don't pray to the sky, please I'm beggin' you God که من به سمت آسمان دعا نکنم، خدایا التماست می کنم

Please don't let me be pigeonholed in no regular job لطفا من و در انجام هیچ کاری ناامید نکن

Yo I hope you can hear me *** wherever you are امیدوارم هر جا هستی صدام رو بشنوی

Yo I'm tellin' you dawg I'm bailin' this trailer tomorrow با توام رفیق( خدا) من فردا از این خونه می زنم بیرون

Tell my mother I love her, kiss baby sister goodbye به مادرم می گم که عاشقشم، خواهر کوچکم و می بوسم و خداحافظی می کنم

Say whenever you need me baby, I'm never too far هروقت باهام کاری داشتی بگو عزیزم، من هیچوقت جای دوری نمی رم

But yo I gotta get out there, the only way I know اما من مجبورم خونه رو ترک کنم تنها راهی که می شناسم همینه

And I'mma be back for you, the second that I blow و موقعی که موفق شدم به خاطر تو برمی گردم

On everything I own, I'll make it on my own هر چیزی که مال منه رو خودم خواهم ساخت( سرنوشتم رو خودم با دستای خودم خواهم ساخت)

Off to work I go, back to this 8 Mile Road وقتی کارم تموم شد برمی گردم به خونم تو جاده ۸ مایل

I'm a man, I'mma make a new plan من یه مردم، باید یه برنامه ی جدید بریزم

Time for me to just stand up, and travel new land وقتشه که بلند بشم و برم به یه جای جدید( یه زندگی جدید رو شروع کنم)

Time to really just take matters into my own hands وقتشه که خودم مشکلاتم و حل کنم

Once I'm over these tracks man I'mma never look back وقتی به مسیر جدید فکر می کنم دیگه به گذشته نگاه نمی کنم

(8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm goin (جاده ی ۸ مایل) و من رفتم من دقیقا می دونم دارم کجا می رم

Sorry momma I'm grown, I must travel alone ببخشید مامان ولی من دیگه بزرگ شدم باید تنهایی سفر کنم

Ain't gon' follow the footsteps I'm makin' my own دنبال رد پای کسی نمی رم دارم رد پای خودم و می سازم

Only way that I know how to escape from this 8 Mile Road این تنها راه فرار از جاده ی ۸ مایله

You gotta live it to feel it, you didn't you wouldn't get it تو( شنونده) باید تو زندگی من می بودی تا درک کنی چی می گم، تو نمی فهمی

Or see what the big deal is, why it was and it still is باید تو زندگیم می بودی تا درک کنی چرا واسم مهم بود و هست که

To be walkin this borderline of Detroit city limits تو جاده ی مرزیه شهر دیترویت قدم بزنم.( زندگی تو دیترویت خیلی سخته و جاده ی ۸ مایل همون جاده ی مرزیه شهر دیترویت هستش)

It's different, it's a certain significance, a certificate این فرق داره و مفهوم خاصی داره

Of authenticity, you'd never even see گواهیه اعتباری داره که تو هیچ جا ندیدی

But it's everything to me, it's my credibility اما این همه چیز منه این اعتبار منه

You never seen heard smelled or met a real MC تو هیچوقت یه ام سی(رپر) واقعی ندیدی نشنیدی و ملاقات نکردی که

Who's incredible upon the same pedestal as me که شگفت انگیز باشه و مثل من قوی و استوار باشه

But yet I'm still unsigned, havin' a rough time ولی من هنوز قراردادی رو امضا نکردم و دوران سختی رو دارم می گذرونم( با هیچ کمپانی قرارداد امضا نکردم)

Sit on the porch with all my friends and kick dumb rhymes با دوستام تو بالکن نشستیم و ریتمای الکی می زنیم

Go to work and serve MCs in the lunchline می رم سر کار و موقعی که تو صف غدا ایستادم همه ی رپر ها رو قورت می دم( اشاره به فیلم 8mile)

But when it comes crunch time, where do my punchlines go? ولی وقتی موقعش می رسه که حتما باید یه کاری بکنم و خودمو بشون بدم چرا هیچکاری نمی کنم؟

Who must I show, to bust my flow? رپ کردنم رو باید به کی نشون بدم

متن آهنگ 8 Mile از Eminem

Where must I go? Who must I know? کجا باید برم؟ کیو باید بشناسم

Or *** I just another crab in the bucket? یا اینکه من یه خرچنگ دیگه تو سطلم؟( خرچنگایی که تو سطلن تلاش می کنن که همو پایین بکشن و هرکدوم مانع بالا رفتن خرچنگ دیگه میشه)

Cause I ain't havin' no luck with this little Rabbit so *** it چون من با این خرگوش دیگه شانسی ندارم پس لعنت بهش( خرگوش نماد شانسه)

Maybe I need a new outlet, I'm startin to doubt shit شاید به یه راه نجات دیگه نیاز دارم، دارم شک می کنم

I'm feelin' a little skeptical who I hang out with دارم یکم به دوستام و کسایی که باهاشون می چرخم شک می کنم

I look like a bum, yo my clothes ain't about shit قیافم مثل گداها شده از قیافم معلومه

At the Salvation Army tryin to salvage an outfit تو موسسه های خیریه دنبال لباس می گردم

And it's cold, tryin' to travel this road و هوا سرده دارم تلاش می کنم این جاده رو طی کنم

Plus I feel like I'm on stuck in this battlin mode به علاوه اینکه به کل‌کل کردن با رپرا چسبیدم

My defenses are so up, but one thing I don't want دفاعیه هام خیلی قویه و یه چیزی که نمی خوام

Is pity from no one, the city is no fun ترحم هیچکس نسبت به منه، این شهر با هیچکس شوخی نداره

There is no sun, and it's so dark هیچ خورشیدی وجود نداره و هوا به شدت تاریکه

Sometimes I feel like I'm just bein' pulled apart گاهی حس می کنم از هر طرف دارم کشیده میشمFrom each one of my limbs, by each one of my friends از هر اندامم، توسط هر کدوم از دوستام

It's enough to just make me wanna jump out of my skin همین کافیه تا منو وادار کنه که بخوام از پوستم بزنم بیرون

Sometimes I feel like a robot, sometimes I just know not گاهی شبیه یه ربات میشم، بعضی وقتا نمی فهمم که

What I'm doin I just blow, my head is a stove top دارم چیکار می کنم، دارم منفجر میشم سرم شده مثل اجاق گاز

I just explode, the kettle gets so hot من دارم منفجر میشم. کتری خیلی داغ شده

Sometimes my mouth just overloads the *** that I don't got بعضی وقتا حرفایی می زنم که نمی تونم بهش عمل کنم

But I've learned, it's time for me to U-turn ولی من یاد گرفتم، وقتش رسیده که دور بزنم و راهمو عوض کنم

Yo it only takes one time for me to get burned آره من فقط یه بار می سوزم ( اشتباهم و فقط یه بار تکرار می کنم)

Ain't no fallin' no next time I meet a new girl دفعه بعدی که یه دختر و دیدم دیگه عاشقش نمی شم

I can no longer play *** or be immature من دیگه نمی تونم کارای احمقانه بکنم و سبک بازی در بیارم

I got every ingredient, all I need is the courage من وسیلشو دارم ( استعدادشو دارم) تنها چیزی که نیاز دارم شجاعته

Like I already got the beat, all I need is the words مثل این می مونه که بیت آهنگ و داشته باشی و تنها چیزی که نیاز داری کلمات باشن( تکست آهنگ و نداشته باشی)

Got the urge, suddenly it's a surge دارم انگیزه به دست می یارم داره یهو خروشان میشه

Suddenly a new burst of energy has occurred ناگهان انرژی درونم منفجر میشه

Time to show these free world leaders the 3 and a third وقتشه سه و یک سوم رو به رهبران جهان آزاد نشون بدم( ۳۱۳ کد شهر دیترویته)

I *** no longer scared now, I'm free as a bird دیگه نمی ترسم من یه پرنده ی آزادم

Then I turn and cross over the median curb بعدش راهم و می کشم و می رم

Hit the 'burbs and all you see is a blur from 8 Mile Road از این قسمت حومه ی شهر خارج میشم و تنها چیزی که تو می بینی یه هاله از منطقه ی ۸ مایله

I'm a man, I'mma make a new plan من یه مردم، باید یه برنامه ی جدید بریزم

Time for me to just stand up, and travel new land وقتشه که بلند بشم و برم به یه جای جدید( یه زندگی جدید رو شروع کنم)

Time to really just take matters into my own hands وقتشه که خودم مشکلاتم و حل کنم

Once I'm over these tracks man I'mma never look back وقتی به مسیر جدید فکر می کنم دیگه به گذشته نگاه نمی کنم

(8 Mile Road) And I'm gone, I know right where I'm goin (جاده ی ۸ مایل) و من رفتم من دقیقا می دونم دارم کجا می رم

Sorry momma I'm grown, I must travel alone ببخشید مامان ولی من دیگه بزرگ شدم باید تنهایی سفر کنم

Ain't gon' follow the footsteps I'm makin' my own دنبال رد پای کسی نمی رم دارم رد پای خودم و می سازم

Only way that I know how to escape from this 8 Mile Road این تنها راه فرار از جاده ی ۸ مایله

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background