متن آهنگ Angels Don't Cry از Ellise

- Under My Bed

- 95 👁

ژانر: پاپ - کلاسیک

موضوع: دل شکستگی - عشق
Crystal skies, pearly gates translate When I cross my heart I look both ways translate Cause you know you need my help most days translate And I can't watch you fall translate Play on broken strings translate But the ugly world has clipped your wings translate You need someone to forgive your sins translate And I'm there when you call translate Devil's on your shoulder tryna make you insane translate And it's startin' to get hard to make it all go away translate Putting Heaven in an empty heart translate Is it worth all the pain? translate Save your life translate Made me do it for you every time translate

But Angels Don't Cry translate No, Angels Don't Cry translate Close your eyes translate Let me handle it, I'll be alright translate Cuz Angels Don't Cry translate No, Angels Don't Cry translate Watch my halo shine translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Hold you bloody while I'm dressed in white translate Kiss it better for the hundredth time translate And your hurt becomes mine translate Devil's on your shoulder tryna make you insane translate And it's startin' to get hard to make it all go away translate Putting Heaven in an empty heart translate Is it worth all the pain? translate Save your life translate Made me do it for you every time translate But Angels Don't Cry translate No, Angels Don't Cry translate

Close your eyes translate Let me handle it, I'll be alright translate Cuz Angels Don't Cry translate No, Angels Don't Cry translate I might lose my mind, lose my mind translate Tryna save your life translate I'll just fake a smile, dry my eyes translate Cuz Angels Don't Cry translate No, Angels Don't Cry translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه