متن آهنگ On My Mind از Ellie Goulding

- 0 👁Oh translate Oh-woah-oh-oh-oh translate Eh translate It's a little blurry how the whole thing started translate I don't even really know what you intended translate Thought that you were cute and you could make me jealous translate Poured it down, so I poured it down translate Next thing that I know, I'm in the hotel with you translate You were talking deep, like it was mad love to you translate You wanted my heart but I just liked your tattoos translate Poured it down, so I poured it down translate And now I don't understand it translate You don't mess with love, you mess with the truth translate And I know I shouldn't say it translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate I always hear, always hear them talking translate

Talking 'bout a girl, 'bout a girl with my name translate Saying that I hurt you, but I still don't get it translate You didn't love me, no, not really translate Wait, I could've really liked you translate I bet, I bet that's why I keep on thinking 'bout you translate It's a shame (shame), you said I was good translate So I poured it down, so I poured it down translate And now I don't understand it translate You don't mess with love, you mess with the truth translate And I know I shouldn't say it translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate Why I got you On My Mind translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You got yourself in a dangerous zone translate 'Cause we both have the fear, fear of being alone translate And I still don't understand it translate You don't mess with love, you mess with the truth translate And my heart don't understand it, understand it, understand it translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate

You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate But my heart don't understand translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate You think you know somebody translate Why I got you On My Mind translate You think you know somebody translate Ah ah ah ah uhhh ah translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه