متن آهنگ Love Me Like You Do (instrumental) از Ellie Goulding

👁 ١٤٥You're the light, you're the night translate

You're the colour of my blood translate

You're the cure, you're the pain translate

You're the only thing I wanna touch translate

Never knew that it could mean so much, so much translate

You're the fear, I don't care translate

Cause I've never been so high translate

Follow me through the dark translate

Let me take you past the satellites translate

You can see the world you brought to life, to life translate

So Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do translate

What are you waiting for? translate

Fading in, fading out translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

On the edge of paradise translate

Every inch of your skin is a Holy Grail I've got to find translate

Only you can set my heart on fire, on fire translate

Yeah translate

I'll let you set the pace translate

Cause I'm not thinking straight translate

My head's spinning around, I can't see clear no more translate

What are you waiting for? translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do translate

What are you waiting for? translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

متن آهنگ Love Me Like You Do (instrumental) از Ellie Goulding

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do translate

What are you waiting for? translate

I'll let you set the pace translate

Cause I'm not thinking straight translate

My head's spinning around, I can't see clear no more translateWhat are you waiting for? translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do translate

What are you waiting for? translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Love Me Like You Do, la-la-Love Me Like You Do translate

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do translate

What are you waiting for? translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background