متن آهنگ Kilmit Hob از Elissa

- Aàyshalak

- 27 👁English Font translate kelmet 7obb lamsit eed translate ba2eet ward we nada translate sert bi alby wa7eed translate ma fi gheirak 7adda translate 3omry ablak akeed translate killu wahm wi sada translate wi enkatably 3omr jdeed translate lamma 7obbak ebtada translate (yo te quiero translate solo te quiero amar translate vivir a tu lado sobre todo translate yo te quiero translate solo te quiero amar translate abrame la puerta de tu amor) translate oul wi 3ay alby bi hamsatak oul translate oul ba7ebbak hetta lama yejannou kelmatak translate kelmet 7obb lamsit eed translate ba2eet ward we nada translate sert bi alby wa7eed translate ma fi gheirak 7adda translate 3omry ablak akeed translate killu wahm wi sada translate wi enkatably 3omr jdeed translate lamma 7obbak ebtada translate

(amor mio translate solo te quiero amar translate y sintir la sabor de tus labios translate mi carino translate solo te quiero amar translate viviendo contigo esa pasion) translate koun besmit ghayyar 7ayaty koun translate 3eesh bi alby wi rou7y wi sowty wi bi ghinniyaty translate kelmet 7obb lamsit eed translate ba2eet ward we nada translate sert bi alby wa7eed translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
ma fi gheirak 7adda translate 3omry ablak akeed translate killu wahm wi sada translate wi enkatably 3omr jdeed translate lamma 7obbak ebtada translate Arabic Font translate كلمة حب لمسة أيد بقيت ورد وندى سرت بقلبي واحيد ما في غيرك حدى عمري قبلك أكيد كله وهم وصدى وانكتبلي عمر جديد لما حبك ابتدى قول وعي قلبي بهمساتك قول قول بحبك هتى لما يجنو كلماتك كلمة حب لمسة أيد بقيت ورد وندى

سرت بقلبي واحيد ما في غيرك حدى عمري قبلك أكيد كله وهم وصدى وانكتبلي عمر جديد لما حبك ابتدى كون بسمت غير حياتي كون عيش بقلبي وروحي وصوتي وبغنياتي كلمة حب لمسة أيد بقيت ورد وندى سرت بقلبي واحيد ما في غيرك حدى عمري قبلك أكيد كله وهم وصدى وانكتبلي عمر جديد لما حبك ابتدى download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه