متن آهنگ Hikayti Maak از Elissa

آلبوم: Bastanak

👁 ٢٠٤...حكايتي معـــاك ...

في أول الحكايات حكايتي معاك بقالي زمان وخدني هواك وجوة في قلبي ليك أيام ما بتتنسيش

وآخر الحكايات حكايتي معاك خلاص حبيت وأنا اتحبيت و عايشة معاك كأني أول مرة أعيش

في أول الحكايات حكايتي معاك بقالي زمان وخدني هواك وجوة في قلبي ليك أيام ما بتتنسيش

وآخر الحكايات حكايتي معاك خلاص حبيت وأنا اتحبيت و عايشة معاك كأني أول مرة أعيش

أحلف بإيه أول ما دق القلب دق القلب ليك احلف بإيه أول ما قلت بحب كانت بين إديك

أحلف بإيه أول ما دق القلب دق القلب ليك احلف بإيه أول ما قلت بحب كانت بين إديك

في أول الحكايات حكايتي معاك بقالي زمان وخدني هواك وجوة في قلبي ليك أيام ما بتتنسيش

وآخر الحكايات حكايتي معاك خلاص حبيت وأنا اتحبيت وعايشة معاك كأني أول مرة أعيش

أيامي قبلك تسوى إيه وحياتي بعدك اعيشها ليه حكايتنا لو يا حبيبي حلم يا ريت تسبني عاشية فيه

أيامي قبلك تسوى إيه وحياتي بعدك اعيشها ليه حكايتنا لو يا حبيبي حلم يا ريت تسبني عاشية فيه

في أول الحكايات حكايتي معاك بقالي زمان وخدني هواك وجوة في قلبي ليك أيام ما بتتنسيش

وآخر الحكايات حكايتي معاك خلاص حبيت وأنا اتحبيت وعايشة معاك كأني أول مرة أعيش

Elissa - Hekayti M3ak translate

Song Name: Hekayti_Ma'ak translate

Arist Name: Elissa translate

Album Name: BASTANAK translate

Author: Elissahha4 translate

Hekayti Ma'ak translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Fe Awl El hekayat hkayty Ma'ak translate

Baaly Zaman Wa5dny Hawak translate

We Goa Alby Leek Ayaam Mabtetneseesh translate

We Akher El hekayat hekaty Ma'ak translate

Khalas habeet Wana Ethbeet translate

We a'aysha Ma'ak Kany Awl Marra aa'eesh translate

Fe Awl El hekayat hkayty Ma'ak translate

Baaly Zaman Wa5dny Hawak translate

We Goa Alby Leek Ayaam Mabtetneseesh translate

We Akher El hekayat hekaty Ma'ak translate

Khalas habeet Wana Ethbeet translate

We a'aysha Ma'ak Kany Awl Marra aa'eesh translate

Ahlef Baeee Awl Madaa El Alb translate

Daa El Alb Leek.Ahlef Baee Awl Maaolt translate

Ahb Kanet Been Edeek translate

Ahlef Baeee Awl Madaa El Alb translate

Daa El Alb Leek.Ahlef Baee Awl Maaolt translate

Ahb Kanet Been Edeek translate

Fe Awl El hekayat hkayty Ma'ak translate

Baaly Zaman Wa5dny Hawak translate

متن آهنگ Hikayti Maak از Elissa

We Goa Alby Leek Ayaam Mabtetneseesh translate

We Akher El hekayat hekaty Ma'ak translate

Khalas habeet Wana Ethbeet translate

We a'aysha Ma'ak Kany Awl Marra aa'eesh translate

Ayaamy Ablak Teswa Eih translate

We hyaaty Ba'dak aa'sh-ha Lee translatehekaytna Lao Ya Habeeby hlm translate

Yareet Tesbny a'aysha Feeh translate

Ayaamy Ablak Teswa Eih translate

We hyaaty Ba'dak aa'sh-ha Lee translate

hekaytna Lao Ya Habeeby hlm translate

Yareet Tesbny a'aysha Feeh translate

Fe Awl El hekayat hkayty Ma'ak translate

Baaly Zaman Wa5dny Hawak translate

We Goa Alby Leek Ayaam Mabtetneseesh translate

We Akher El hekayat hekaty Ma'ak translate

Khalas habeet Wana Ethbeet translate

We a'aysha Ma'ak Kany Awl Marra aa'eesh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background