متن آهنگ Bitmoun از Elissa

👁 ٤١٣بتمون عضحكى انا بتمون

بتمون عالدمعه واليك بتمون

بتمون يا قلبى عينيك على قلبى

مكان يمكن لو ما انت تكون

معذور لو جن القلب معذور

بعيون عم تغزل حلا معذور

مين اللى ما بيحبك يا ويلى من قلبك

مغرور قلبك يا حلو مغرور

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بتمون على الدقه ولولا القلب شو بيبقى

حبيبى ان غبت راح بشقى راح بشقى

عينك على قلبى شوى وشوى واتوقا

قلبى حنون مابيلقى مابيلقى

مابخون لو حبك الي بتخون

بجنون شو بحبك انا بجنون

بتمون ياعمرى قلبى مش بامرى

صفا بامرك هالقلب مرهون

متن آهنگ Bitmoun از Elissa

بعيون عم تغزل حلا معذور

مين اللى ما بيحبك يا ويلى من قلبكمغرور قلبك يا حلو مغرور

بتمون على الدقه ولولا القلب شو بيبقى

حبيبى ان غبت راح بشقى راح بشقى

عينك على قلبى شوى وشوى واتوقا

قلبى حنون مابيلقى مابيلقى

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background