متن آهنگ Aayshalak از Elissa

آلبوم: Aàyshalak

👁 ١١٢3ayshalak a7la sneen translate

Fil 3omry ya dayy el 3ain translate

Wa bi alby ya ghaly 7aneen translate

Wi gharam min awwel youm fi hawak translate

Kan 7elmy akoun wayak translate

Law youm min 3omry ma3ak translate

Wa kteer wana batmannak ya 7abibi translate

El alb we bastannak arabny 7abibi kaman translate

Ana shou2i eleek welhan translate

Emlani iddounya 7anan naseeny translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ma3ak koll el a7zan translate

3ash2ak wana mahma a2oul translate

Ana rou7i ma3ak 3ala toul translate

Dana alby kteer mashghoul translate

Ya 7abibi el 3omry ba2a li zaman translate

3ayshalak a7la sneen translate

Fil 3omry ya dayy el 3ain translate

Wa bi alby ya ghaly 7aneen translate

متن آهنگ Aayshalak از Elissa

Wi gharam min awwel youm fi hawak translate

Kan 7elmy akoun wayak translateLaw youm min 3omry ma3ak translate

Wa kteer wana batmannak ya 7abibi translate

El alb we bastannak translate

3ayshalak aaah translate

Arabny beek translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background