متن آهنگ Dame Tu Cosita از El Chombo

آلبوم: Dame Tu Cosita

👁 ٥٤Ah! Bienvenidos a la cripta! translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Damela, damela bien rica translate

Vamonos pa' ca, pa' la esquinita, okay translate

Damela que estas bien bonita, mamacita translate

Damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar

A mi me gusta como tu lo meneas translate

Muévete ese bam bam y grita

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ah! Bienvenidos a la cripta! translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Wow baby translate

Tu me tiene como loco, my lady translate

Cuando tu lo mueves, tu me pones crazy translate

Así que mueve se bam bam, baby, okay

Damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar

متن آهنگ Dame Tu Cosita از El Chombo

A mi me gusta como tu lo meneas translate

Muévete ese bam bam y grita

Ah! Bienvenidos a la cripta! translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translateDame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

Dame Tu Cosita ah ay translate

Dame Tu Cosita ah ah translate

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita, tu cosita) translate

Dame Tu Cosita, ay toma translate

Ahh (tu cosita) translate

Dame Tu Cosita translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background