متن آهنگ Ehsase Aramesh از Ehsan Khajehamiri

احساس آرامش

👁 ٤٨پی حس همون روزام

پی احساس آرامش

همون حسی که این روزا

به حد مرگ میخوامش

دلم میخواد عاشق شم

آخه فکرت شده دنیام

اگه عاشق شدن درده

من این دردو ازت میخوام

اگه این زندگی باشه

من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

شاید مُردم، حواسم نیست!

اگه این زندگی باشه

اگه این سهمم از دنیاست

من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم این روزا

که گاهی با خودم میگم

شاید مردم، حواسم نیست!

بعد تو من از همه دنیا بریدم

باورم کن، من به بد جایی رسیدم

لحظه لحظه زندگیمون با عذابه

باورم کن، حال من خیلی خرابه

متن آهنگ Ehsase Aramesh از Ehsan Khajehamiri

اگه این زندگی باشه

من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم این روزاشاید مردم، حواسم نیست!

اگه این زندگی باشه

اگه این سهمم از دنیاست

من از مردن هراسم نیست

یه حسی دارم روزا

که گاهی با خودم میگم

شاید مردم حواسم نیست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background