متن آهنگ Home از Edith Whiskers

- Home

- 264 👁

ژانر: کلاسیک - پاپ

موضوع: عشق - دوستی
Alabama, Arkansas, I do love my Ma and Pa translate Not the way that I do love you translate Well, Holy moly, me oh my, you're the apple of my eye translate Girl, I never loved one like you translate Man, oh, man, you're my best friend, I scream it to the nothingness translate There ain't nothing that I need translate Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ translate Ain't nothing please me more than you translate Oh, Home, let me come Home translate Home is wherever I'm with you translate Oh, Home, lеt me come Home

Homе is wherever I'm with you La, la, la, la, take me Home translate Mother, I'm coming Home translate I'll follow you into the park, through the jungle, through the dark translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Girl, I never loved one like you translate Moats and boats and waterfalls, alleyways and pay phone calls translate I been everywhere with you translate We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night translate Nothing new is sweeter than with you translate And in the streets you run afree, like it's only you and me translate Geeze, you're something to see translate Oh, Home, let me come Home translate

Home is whenever I'm with you translate Oh, Home, let me come Home translate Home is wherever I'm with you translate Home, let me come Home translate Home is whenever I'm with you translate Oh, Home, let me come Home translate Home is wherever I'm with you translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه