تصویر آهنگ Nemidooni Na از Eddie Attar

متن آهنگ Nemidooni Na از Eddie Attar

آلبوم: Nemidooni Na

👁 ٤٥نمی دونی نه! نمی دونی نه! نمی دونی نه! نمی دونی واقعا من چمه، نمی

دونی واقعا نه!

نمی بینی نه! نمی بینی نه! نمی بینی نه! نمی بینی وابسته ام بهت، نم

ی بینی دارم درد

تو می بینی داغم ولی، نمی گیری با من گرم

تو چه میدونی حالمو

من همیشه به یادتم

تو نمیمونی با منو

ولی من همیشه کنارتم

اگه دلت از اینجا بره نمیکنی یادمو

تو چه میدونی حالمو، تو چه میدونی حالمو

(تو چه میدونی حالمو)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(تو چه میدونی حالمو)

نمی دونه یادشم، اون نیست

نمی دونه عاشقم دنیایه منه واسه منه نمی دونه

فقط می دونم حالم خوب نیست

نمی دونه حال من اینه، نمی فهمه دل منم میگیره

نمی بینی منو اون خیلی بی رحمه و منم این جوری نمی خوام کس دیگه رو

چرا؟ چرا هیچی تو نمی گی به من؟ این روزا رو نمی خوام نه

ببین سردی تو خیلی با من یه بیمارم ولی به روت نمیارم نه

نمی دونی نه! نمی دونی نه! نمی دونی نه! نمی دونی واقعا من چمه، نمی

دونی واقعا نه!

نمی بینی نه! نمی بینی نه! نمی بینی نه! نمی بینی وابسته ام بهت، نم

متن آهنگ Nemidooni Na از Eddie Attar

ی بینی دارم درد

تو می بینی داغم ولی، نمی گیری با من گرم

تو چه میدونی حالمومن همیشه به یادتم

تو نمیمونی با منو

ولی من همیشه کنارتم

اگه دلت از اینجا بره نمیکنی یادمو

تو چه میدونی حالمو، تو چه میدونی حالمو

(تو چه میدونی حالمو)

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background