تصویر آهنگ Leave Your Life از Ed Sheeran

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Leave Your Life از Ed Sheeran

👁 ٧٦٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرIf I forget to say goodbye اگر من فراموش کردم که بگم خداحافظ

Before I catch the plane قبل از اینکه برنامه بچینم

Would you know the way that I translate

Feel when I′m away?

We'll see the same sky tonight ما امشب یه اسمون و خواهیم دید

But the stars are out of place ولی ستارها دور از جایگاهشونن

You′ll never know the weight of my heart

Every time I leave you, babe تو هیچوقت سنگینی قلب منو هر وقت که ترکت میکنم نمیدونی

It's hard to break the landing translate

دانلود آهنگ Leave Your Life از Ed Sheeran

But I'll see you again ولی دوباره میبینمت

I′m never gonna Leave Your Life

Even at the times I′m miles away

You are always on my mind تو همیشه در مغز من هستی

Forever and now, I will be by your side الان و همیشه من تو جبهه توعم

I know it can change from day to day میدونم که این ممکنه روز به روز تغییر کنه

But this love'll keep alight ولی این عشق رو روشن نگه میداره

I′m never gonna Leave Your Life

I-I-I, I'm never gonna Leave Your Life translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Oh, I could never tell you, "LY" اوه من هیچوقت نمیتونم بهت بگم دوست دارم

Or put in words your finest traits translate

The darkest green and hazel eyes سبز تیره و چشمای کهربایی

And yet I can′t describe the shade

You are all this heart of mine تو تمام این قلب من هستی

And there you will remain translate

You'll never know the weight of my translate

Decisions when I leave your smiling face translate

It′s hard to understand it

But I'll see you again ولی دوباره میبینمت

Oh, I, I'm never gonna Leave Your Life translate

Even at the times I′m miles away

You are always on my mind تو همیشه در مغز من هستی

Forever and now, I will be by your side الان و همیشه من تو جبهه توعم

I know it can change from day to day میدونم که این ممکنه روز به روز تغییر کنه

But this love′ll keep alight

متن آهنگ Leave Your Life از Ed Sheeran

I'm never gonna Leave Your Life translate

I-I-I, I′m never gonna Leave Your Life

It's hard to break the landing translate

But I′ll see you againI'm never gonna Leave Your Life translate

Even at the times I′m miles away

You are always on my mind تو همیشه در مغز من هستی

Forever and now, I will be by your side الان و همیشه من تو جبهه توعم

I know it can change from day to day میدونم که این ممکنه روز به روز تغییر کنه

But this love'll keep alight ولی این عشق رو روشن نگه میداره

I'm never gonna Leave Your Life translate

I-I-I, I′m never gonna Leave Your Life

If I forget to say goodbye اگر من فراموش کردم که بگم خداحافظ

Before I catch the plane قبل از اینکه برنامه بچینم

Would you know the way that I translate

Feel when I′m away?

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background