متن آهنگ Sen Affetsen Ben Affetmem از Ebru Yasar

آلبوم: YeÅŸillenirim

👁 ٢٠Tanrım kötü kullarını Sen Affetsen Ben Affetmem

Bütün zalim olanları Sen Affetsen Ben Affetmem

Tanrım kötü kullarını Sen Affetsen Ben Affetmem

Bütün zalim olanları Sen Affetsen Ben Affetmem

Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin

Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin

Neler çektim sen bilirsin, Sen Affetsen Ben Affetmem

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Sen Affetsen Ben Affetmem translate

Bütün zalim olanları Sen Affetsen Ben Affetmem

Ağlatıp da gülenleri, terkedip de gidenleri

Sevilip sevmeyenleri Sen Affetsen Ben Affetmem translate

Ağlatıp da gülenleri, terkedip de gidenleri

Sevilip sevmeyenleri Sen Affetsen Ben Affetmem translate

متن آهنگ Sen Affetsen Ben Affetmem از Ebru Yasar

Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanlarıÜmidimi kıranları, bu dünyayı yakanları

Sen Affetsen Ben Affetmem translate

Sen Affetsen Ben Affetmem translate

Bütün zalim olanları Sen Affetsen Ben Affetmem

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background