تصویر آهنگ راز همیشگی از ابی

متن آهنگ راز همیشگی از ابی

آلبوم: 48 Golden Hits of Ebi

Raze Hamishegi

👁 ٢٥٨حس همیشه داشتنه

نه عشق و دلبستگیه

نه قصه گسستنه

نه حرف پیوستگیه

عادت و عشق و عاطفه

هر چه لغت تو عالمه

برای حس من و تو

یه اسم گنگ و مبهمه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

تو اینروزای بی کسی

اگه به دادم نرسی

یه روز می یای که دیر شده

نمونده از من نفسی

خواستن تو برای من

فراتر از روح و تنه

راز همیشگی شدن

همیشه از تو گفتنه

متن آهنگ راز همیشگی از ابی

اگر تو مهلتم بدی

مهلت مرگو نمی خوام

با تو به قصه می رسمهمراه لحظه ها می یام

همیشه عاجز کلام

از گفتن معنی نام

هیچ عاشقی عاشقی رو

یاد نگرفته از کتاب

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background