تصویر آهنگ کوه یخ از ابی

متن آهنگ کوه یخ از ابی

آلبوم: Koohe Yakh

Koohe Yakh

👁 ٧٨تو سرزمین یخ ها، پر از سکوت غمناک

همیشه باد قطبی، همیشه برف و کولاک

رو سردی لب من، ملال غم نشسته

توفان وحشی شب، کوه یخو شکسته

کوه یخم من که رو آب شدم شناور

داغ حوادث می کنه آبم سراسر

کوه یخم من که رو آب شدم شناور

داغ حوادث می کنه آبم سراسر

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نه جنگل سبز، نه باغ گل ها

نه کوه سنگی، نه دشت و صحرا

همیشه این جا کولاک و باده

نه کلبه پیداست، نه ختم جاده

بهارو این جا کسی ندیده

زمین قطبی همش سپیده

بهارو این جا کسی ندیده

زمین قطبی همش سپیده

متن آهنگ کوه یخ از ابی

نه جنگل سبز، نه باغ گل ها

نه کوه سنگی، نه دشت و صحرا

همیشه این جا کولاک و بادهنه کلبه پیداست، نه ختم جاده

بهارو این جا کسی ندیده

زمین قطبی همش سپیده

بهارو این جا کسی ندیده

زمین قطبی همش سپیده

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background