تصویر آهنگ Jostehjoo از ابی

متن آهنگ Jostehjoo از ابی

👁 ٧٧من برای زنده بودن

جستجوی تازه می خواهم

خالی ام از عشق و خاموشم ،

های و هوی تازه می خواهم

خانه ام گل خانه ی یاس است ،

رنگ و بوی تازه می خواهد

ای خدا بی آرزو موندم ،

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آرزوی تازه می خواهم

عشق تازه ، حرف تازه ،

قصه ی تازه کجاست

راه دور خانه ی تو

در کجای قصه هاست

تا کجا باید سفر کرد ،

متن آهنگ Jostehjoo از ابی

تا کجا باید دویداز کجا باید گذر کرد

تا به شهر تو رسید

ای خدا، ای خدا ، بی آرزو موندم ،

آرزوی تازه می خواهم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background