تصویر آهنگ جان جوانی از ابی

متن آهنگ جان جوانی از ابی

آلبوم: Jane Javani

Jane Javani

👁 ٦٠٤برای با تو بودنم

راه ستاره رفته ام

هر سفر ثانیه را

من به شماره رفته ام

هزار پنجره نگاه

در انتظار ساخته ام

روح غرور مرده را

در اشک خود شناخته ام

جان جوانی مرا

پیر ترانه کرده ای

زبان احساس مرا

تو عاشقانه کرده ای

اسم مرا صدا بزن

به قصه دعوتم بکن

به خواب روی شانه ات

بیا بد عادتم بکن

جان جوانی مرا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پیر ترانه کرده ای

زبان احساس مرا

تو عاشقانه کرده ای

مرا به خلوتت ببر

جان بده به نگاه من

ببوس تا پاک شود

در عشق تو گناه من

شبانه با نگاه تو

رنگ سپیده می شود

گل از تماشای رخت

چه آبدیده می شود

پیشِ شراب چشم تو

باده کنار می رود

سری که گرم عشق توست

به سمت دار می دود

متن آهنگ جان جوانی از ابی

جان جوانی مرا

پیر ترانه کرده ای

زبان احساس مرا

تو عاشقانه کرده ای

اسم مرا صدا بزنبه قصه دعوتم بکن

به خواب روی شانه ات

بیا بد عادتم بکن

جان جوانی مرا

پیر ترانه کرده ای

زبان احساس مرا

تو عاشقانه کرده ای

مرا به خلوتت ببر

جان بده به نگاه من

ببوس تا پاک شود

در عشق تو گناه من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background