تصویر آهنگ Delpoosh از ابی

دانلود + متن آهنگ Delpoosh از ابی

آلبوم: Delpoosh

👁 ١١٩آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی

تور سپیدی دست باد یا مثل رخت زندونی

انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من

بوسه ی داغمو بگیر تا که نیفته از دهن

شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم، بپوشمت

دانلود آهنگ Delpoosh از ابی

بپوشمت

مزمزه کن زمزممو خانوم

یک سره کن هر تکه مو خانوم

بزن بزن، زخمه بزن خانوم

ای مرهم زخمای من خانوم

گیتار دل، ساز خوشگل خانوم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ای همه ام، ای زن زن خانوم

در بسترم ستاره شو خانوم

از سرخوشی فواره شو خانوم

شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم، بپوشمت

بپوشمت

آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی

تور سپیدی دست باد یا مثل رخت زندونی

انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من

بوسه ی داغمو بگیر تا که نیفته از دهن

شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم، بپوشمت

بپوشمت

متن آهنگ Delpoosh از ابی

مزمزه کن زمزممو خانوم

یک سره کن هر تکه مو خانوم

بزن بزن، زخمه بزن خانوم

ای مرهم زخمای من خانومگیتار دل، ساز خوشگل خانوم

ای همه ام، ای زن زن خانوم

در بسترم ستاره شو خانوم

از سرخوشی فواره شو خانوم

شراب صد ساله ی من وقتشه که بنوشمت

وقتشه عریان تر بشم، بپوشمت

بپوشمت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background