متن آهنگ Benivis از ابی

آلبوم: 48 Golden Hits of Ebi

👁 ١١٠Intro (PaPa ShiraZ) translate

Ghaboolam dari? ghaboolam dari? translate

Khoda ba mast... avale rahe.... ba papa bash ok?! berim rappo leh konim ok? translate

Ok? badkhat kie? koosh... begoo koosh? mikoshimesh ok? translate

Verse 1 (PaPa Shiraz) translate

Doa poshte saram, donya poshtesh be mane translate

Pas hame roo be roo shin in jonbeshe mane translate

Doshmane mane, harki koskeshe kane translate

Ye saat az tanesh, ta ke rob beshe tanesh translate

Man koshtamesh, man koshtamesh translate

Mashe khodkare, rooye angoshtme translate

Doshman koshteshe kame, pas bash poshte sare translate

Ma chon khoda karesh dorose kard maro monfajer translate

Boom, bekesh room! translate

1000 cm khak translate

1000 litre ab translate

1000 ta gooloole ta bemiram ta gelam baz biad translate

Misham tekrar, bazam atish mikham translate

Boom, bekesh roomo translate

Az gharine, ta man injam vaz hamine translate

Chon hich chi mese ghabl nabood translate

Mese ghabl nabood translate

Benevis ino rooye ghabramo translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Nashod omre man haroom translate

Shayad halal nagzasht vali halalam kardan translate

Do ta fereshte harshab salamam kardan translate

Fatehe bekhoon translate

Fatehe bekhoon translate

Harki koshte jango borde, pas fatehe be khoon translate

Papa arefe ba atefe ke rap be to mide translate

Koshte badkhato bash, lab tekoon mide translate

Hame donbale inan beshan shahe rap too teh translate

Vali shashin khoda ba mast pas mirinam bet (hee) translate

Chorus (PaPa Shiraz) translate

Ghaboolam dari ya na? man batam translate

Mirizam too ahang az ehsasatam translate

Dari mishnavi ya na? dari mishnavi translate

(khooni ke too ragame mirize too kaghaz) translate

Verse 2 (PaPa Shiraz) translate

Too roo sale-i man mikham seil be pa konam translate

Hamaro ab begiram, ba sar seda konam translate

Faghat ma bemoonim o harki has baremoon translate

Ye mosht heyvoon doremoon mese hazrate nooh translate

Kheili vahshi translate

Kheili vahshi translate

Mese sang az asemoon ta roo zamin pakhsh shi translate

متن آهنگ Benivis از ابی

Kheili vahshi translate

Kheili vahshi translate

Ba del mikhoonam hame ja ta roo zamin pakhsh shim translate

Migan nis kheili omidi translate

Be radio tv translate

Vali hame ja miaym translate

Toam sar tekoon midi translateBebin translate

Bayad 100% bezari translate

Age saddet shekas, sad dar sad bezari translate

Vaysi translate

Nabayad kam bezari translate

Manam batam translate

Too headphonet az man bezari translate

Papa nemikhoone baraye to az ghame payiz translate

Chon tabestoonam hamoonghad gham dare gahi (dashi) translate

Mitooni goosh bedi be ebi bekhoone az ghamo translate

Ya ke goosh bedi papa beshkafe rapo (ba khodete) translate

Chorus (PaPa Shiraz) translate

Ghaboolam dari ya na? man batam translate

Mirizam too ahang az ehsasatam translate

Dari mishnavi ya na? dari mishnavi translate

(khooni ke too ragame mirizam too kaghaz) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background