متن آهنگ با تو از ابی

آلبوم: Ba To

Ba To

👁 ٣١٧با تو اين تن شکسته، داره کم کم جون ميگيره

آخرين ذرات موندن، توی رگهام نميميره

با تو انگار تو بهشتم با تو پُر سعادتم من

ديگه از مرگ نميترسم عاشق شهامتم من

اگه رو حصير بشينم اگه هيچ نداشته باشم

با تو من مالک دنيام با تو در نهايتم من

با تو انگار تو بهشتم با تو پُر سعادتم من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ديگه از مرگ نميترسم عاشق شهامتم من

با تو شاه ماهی دريا، بی تو مرگ موج تو ساحل

با تو شکل يک حماسه، بی تو يک کلام باطل

بی تو من هیچی نميخوام از اين عمری که دو روزه

نرو تا غم واسه قلبم پيرهن عزا بدوزه

با تو انگار تو بهشتم با تو پُر سعادتم من

متن آهنگ با تو از ابی

ديگه از مرگ نميترسم عاشق شهامتم منبا تو انگار تو بهشتم با تو پُر سعادتم من

ديگه از مرگ نميترسم عاشق شهامتم من

با تو انگار تو بهشتم با تو پُر سعادتم من

ديگه از مرگ نميترسم عاشق شهامتم من

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background