متن آهنگ Too Good از Drake Rihanna

- Views

- 60 👁Oh yeah, yeah, yeah translate Oh yeah, yeah, yeah translate Yeah translate Look...I don't know how to talk to you translate I don't know how to ask you if you're okay translate My friends always feel the need to tell me things translate Seems like they're just happier than us these days translate Yeah, these days I don't know how to talk to you translate I don't know how to be there when you need me translate It feels like the only time you see me translate Is when you turn your head to the side and look at me differently translate Yeah, and last night I think I lost my patience translate Last night, I got high as your expectations translate Last night, I came to a realization translate And I hope you can take it translate I hope you can take it translate I'm Too Good to you translate I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate No, I'm Too Good to you translate I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate I don't know how to talk to you translate I just know I found myself getting lost with you translate

Lately you just make me work too hard for you translate Got me on flights overseas, and I still can't get across to you translate And last night I think I lost my patience translate Last night, I got high as your expectations translate Last night, I came to a realization translate And I hope you can take it translate I hope you can take it translate I'm Too Good to you translate I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate No, I'm Too Good to you translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate Years go by too fast translate I can't keep track translate How long did we last? translate I feel bad for asking translate It can't end like this translate We gotta take time with this translate Cock up yuh bumper, sit down pon it translate Let me see if this is something I can fix translate You got somebody other than me translate Don't play the victim when you're with me translate Free time is costing me more than it seems translate Sacrificing things translate And I wanna tell you my intentions translate I wanna do the things that I mention translate I wanna benefit from the friendship translate I wanna get the late night message from you, from you translate I put my hands around you translate Gotta get a handle on you translate Gotta get a handle on the fact that... translate

I'm Too Good to you translate I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate No, I'm Too Good to you translate I'm way Too Good to you translate You take my love for granted translate I just don't understand it translate Gyal a you mi waan translate Pay fi yuh visa meck yo fly out regular translate Baby, cock up yuh bumper, sit down pon it translate Gyal yo pum pum good and yuh fit translate Mi wi give you everything weh deh in my wallet translate And in my pocket translate Cock up yuh bumper, sit down pon it translate Gyal yo pum pum good and yuh fit translate Mi wi give you everything weh deh in my wallet translate And in my pocket translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه