متن آهنگ Blanca mujer از Draco Rosa Shakira

👁 ٦٤New Orleans translate

A primeros de abril translate

En el noventa y cuatro translate

El está condenado a morir

Por amar demasiado translate

Si quisieras ahora venir translate

Y acabar de una vez *** mi vida translate

Yo te lo pido Blanca mujer translate

Que me lleves a tu eterna guarida translate

Tengo tantas ganas de ti translate

Pero no puedo llevarte ahora translate

Te toca todavía vivir

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Porque aun no te ha llegado la hora translate

So una foto virtual translate

De su amor enlutado translate

El esta condenado a morir translate

Por amar demasiado translate

Si quisieras ahora venir translate

Y acabar de una vez *** mi vida translate

Yo te lo pido mi Blanca mujer translate

Que me lleves a tu eterna guarida translate

Tengo tantas ganas de ti translate

Pero no puedo llevarte ahora translate

Te toca todavía vivir

متن آهنگ Blanca mujer از Draco Rosa Shakira

Porque aun no te ha llegado la hora translate

Nadie quiere nada de mi translate

Y tu quieres que te quite la vida translatePero yo no soy dueña de mi

Solo espero la *** de arriba translate

Tengo tantas ganas de ti translate

Pero no puedo llevarte ahora translate

Te toca todavía vivir

Porque aun no te ha llegado la hora translate

En un día de primeros de abril

Hay un hombre esperando a morir translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background