متن آهنگ Myriama از Douzi

- 100% Douzi

- 4 👁el biji ya libi eydid sheli translate wada da fey ha ki miskıl yeeli kıssaqı vi lhaa şıh leeli beeli mehdi hamilli ya şıddıh keeli zinas herıtıni Myriama lee le myriheama translate le tuni iiya ay uşfı mnema lee le myriheama translate hiya umaru hiyari miiya translate

lee le myriahema translate jeb haaza ha ri mektubi liya translate lee le myriahema translate zina hu behya huh jeluh zela translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
şeme ha dou ya zın he şeh hela qi vu şebbah huş helbıs rela him rib zinha la abulih yara translate zinas herıtıni Myriama lee le myriheama translate le tuni iiya ay uşfı mnema

lee le myriheama translate hiya umaru hiyari miiya translate lee le myriahema translate jeb haaza ha ri mektubi liya translate lee le myriahema translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه