دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Idea از Don Toliver

- No Idea

- 2614 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Idea از Don Toliver امتیاز 10.0 از 1 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Idea از Don Toliver

ژانر: هیپ هاپ

موضوع: دوستی
I know, I know, I know that you're drunk (Yeah) من میدونستم,میدونستم,میدونستم که تو مستی (آره) Tell me what you want after this club (Oh-oh) بگو بعد از این کلوب ازم چی میخوای (اوه اوه) You know I get nasty (Know I get nasty) تو میدونی که من وحشی میشم (میدونی وحشی میشم) Uber ride to my house, called a taxi (Uber ride to my house, yeah) سوار اوبرم تو راه خونه،به یه تاکسی زنگ زدم I'm picky with my women, I'm decidin' (Oh) من تو انتخاب خانمام سختگیرم،انتخاب میکنم Call me to your crib and I'ma slide in (Yeah) translate I'm picky with my women, I'm decidin' (Oh) من تو انتخاب خانمام سختگیرم،انتخاب میکنم Call me to your crib and I'ma slide in (Call me to your crib and I'ma) translate First things first let me get that introduction (Let me get that introdu—) We on a long road to self-destruction (Self-destruction) ما راه طولانی تا خودتخریبی داریم You were so in love, you weren't gon' tell me nothin' (You were so in love) تو خیلی عاشق بودی،تو به من هیچی نمیگفتی Let me get this clear (Uh-huh), 'cause I had No Idea (Yeah, yeah, yeah) بزار اینو واضح بهت بگم(او-او) من هیچ ایده ای نداشتم(آره،آره،آره) Feelin' like I did too much (Much) حس میکنم زیاده روی کردم I'm feelin' like I did too much (Much) حس میکنم که زیاده روی کردم (زیاده روی) Well, let's get naughtier (Naughtier) خب بیا شیطون تر بشیم Yeah, I need all of ya (All of ya) اره من به همه ی تو نیاز دارم I'm feelin' like I did too much (Much) حس میکنم که زیاده روی کردم (زیاده روی)

I'm feeling like I did too much (Much) من حس میکنم زیاده روی کردم Yeah, let's party, ya (Party, ya) اره بیا جشن بگیریم Yeah, I need all of ya (All of ya) اره من به همه ی تو نیاز دارم Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh, yeah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh, yeah translate Uh, uh, uh, uh translate First things first let me get that introduction translate We on a long road to self-destruction translate You were so in love, you weren't gon' tell me nothin' translate Let me get this clear, 'cause I had No Idea translate Feelin' like I did too much (Much) حس میکنم زیاده روی کردم I'm feelin' like I did too much (Much) حس میکنم که زیاده روی کردم (زیاده روی) Well, let's get naughtier (Naughtier) خب بیا شیطون تر بشیم Yeah, I need all of ya (All of ya) اره من به همه ی تو نیاز دارم I'm feelin' like I did too much (Much) حس میکنم که زیاده روی کردم (زیاده روی)

I'm feeling like I did too much (Much) من حس میکنم زیاده روی کردم Yeah, let's party, ya (Party, ya) اره بیا جشن بگیریم Yeah, I need all of ya (All of ya) اره من به همه ی تو نیاز دارم Since you've been gone, I've been just okay translate I know you mad, you didn't see it my way میدونم که تو دیوونه ای و راه منو نمیدیدی Since I've been gone, I've been out of space translate I let lil' shawty, come here, take your place translate Ooh, you got it (Got it) translate You couldn't keep my love, you too exotic (Couldn't keep my love, yeah) translate You want a paper plane, I don't mind it (You want a paper plane, yeah) translate You wonder why your girl always whining (Wonder why your girl, yeah) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه