متن آهنگ Talk Dirty از Doja Cat

- Hot Pink

- 9 👁Talk, talking to ya translate See, baby, when I'm talk, talking to ya translate Baby, when I’m talk, talking to ya Baby, when I'm talk, talking to ya translate (Yeah, yeah, will you, ayy, will you, will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I’m all in my bag (When you Talk Dirty back) Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (When you Talk Dirty back) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Said when you talk like that, put that shit to work translate Make that kitty hurt, make that kitty squirt translate Tell me what's my name, make that kitty yearn translate Teach me how to jerk, make that kitty learn translate Uh, wait, who's your mama? Who's your daddy, lil' babe? translate He want a baddie, he want skinny with a fatty, um, waist translate Tell me how much you just want my body on you, babe translate Like the way you say it's yummy when I’m grindin’ on your face Grindin' on your, wait, grindin’ on your face Like the way you say it's yummy when I'm grindin' on your translate Gri-gri-grindin’ on your face, ayy, grindin' on your face

I like the way you say it's yummy when I'm grindin' on your face (Will you Talk Dirty back?) translate Talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate And I say hey, I don't know the way, I translate Don't know just how to say what's been all in my head, I translate Just wanna let you in 'cause I know you got good taste, and translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I love the way you taste, boy, tell me what you think, I translate I, I, I translate And I know you wanted me, now you got me translate Don't you play with it, get naughty translate Call you daddy, you call me mami translate You so crazy when you're talking (Yeah) translate And I say, yeah, talk like that translate All up in my ear when he want that wax translate Funny how the earrings are all intact translate Can't even hear when I moan like that translate Aw yeah, that's your fault translate With a lil' serious tone in fact translate Grab my hair with the eye contact translate Phone sex good, that's why I phone back, uh translate And you know that I pick up right when you call me translate Got your voice in my head, it's making me horny translate And I can't help but wake you up in the morning translate You know most of the day I'm gonna be lonely translate

Talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag, now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty back?) translate Now, when you talk like that (Will you talk to me?), I be in my bag translate I be in my bag (Will you talk to me?), now, baby, I'm all in my bag (Will you Talk Dirty?) translate Will you talk to me? translate You must have it in you, I just like the way you think translate I'm open if you are, let me know what it's gon' be translate Whisper to my soul, boy, I just like the way you speak translate Talk, talking to ya translate See baby, when I'm talk, talking to ya translate Baby, when I'm talk, talking to ya translate Baby, when I'm talk, talking to ya translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه