دانلود + متن + ترجمه آهنگ Rules از Doja Cat

- Hot Pink

- 8515 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Rules از Doja Cat امتیاز 8.0 از 1 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Rules از Doja Cat

ژانر: رپ - هیپ هاپ

موضوع: روابط جنسی - موسیقی
Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) If you spend some money, then maybe I just might fuck ya (Fuck ya) When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ) Play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions, yeah) با گربه من بازی کن ، اما با احساسات من بازی نکن ، اره If you spend some money, then maybe I just might fuck ya (Fuck ya, yeah, yeah) اگر شما مقداری پول خرج کنید ، پس شاید من فقط ممکن است بله دمار از روزگارمان درآورم When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion, slow motion, yeah) وقتی آن الاغ را تکان می دهم ، من در حرکت آهسته گه می شوم (حرکت ، حرکت آهسته ، اره) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it, you know I want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ، تو می دونی من می ان را می خواهم) Break some bread up, nigga, that butter my biscuit (Ha) مقداری نان بشکن ، برده ، که بیسکویت من را کره می زند (ها) You ain't talk money, then really, that's none of my business (That's none of my biz) شما پول نمی گویید ، پس واقعاً ، این کار من نیست (این هیچ کدام از من نیست) I don't even need these lenses (Yeah) من حتی به این لنزها احتیاج ندارم (آره) 20 on 20 my vision (Woo) 20 روی 20 دید من (وو) Bad yellow bitch with her eye on the prize عوضی زرد بد با نگاهش به جایزه But nigga, I ain't no minion (Yeah, yeah) ولی نیگا،من هیچ شخص کوچکی نیستم(اره ،اره) Millions, thousands, billions (Trillions) میلیون ها ، هزاران ، میلیارد (تریلیون) Bobs on me like Dylan, blondes on me like Hilton باب ها روی من مثل دیلن ، مثل هیلتون بور روی من Wendys on me like Williams, shouting, digging وندی ها مثل ویلیامز روی من می مانند ، فریاد می کشند ، حفاری می کنند Look at me like I'm alien, bitch, I'm fucking reptilian به من نگاه کن مثل من بیگانه هستم ، عوضی ، من خزنده را لعنتی می کنم Bitch, bitch, aw عوضی ، عوضی ، اوه All y'all bitches was wrong همه عوضی ها اشتباه بود Talkin' 'bout I fell off درباره من گفتم You ain't even get on شما حتی سوار نمی شوید

Bitch, bitch, yaw عوضی ، عوضی ، خمیازه All y'all bitches is precious همه عوضی ها با ارزش هستند Wait, I meant to say jealous صبر کن ، منظورم این بود که حسود بگویم All y'all bitches is jealous همه عوضی ها حسودند Bitch, bitch عوضی ،عوضی Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) If you spend some money then maybe I just might fuck ya (Fuck ya) اگر شما مقداری پول خرج کنید پس از آن شاید من فقط ممکن است بله دمار از روزگارمان درآورم When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion) وقتی آن الاغ را تکان می دهم ، من در حرکت آهسته گه می شوم (حرکت) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ) Play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions, yeah) با گربه من بازی کن ، اما با احساسات من بازی نکن ، اره download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
If you spend some money, then maybe I just might fuck ya (Fuck ya, yeah, yeah) اگر شما مقداری پول خرج کنید ، پس شاید من فقط ممکن است بله دمار از روزگارمان درآورم When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion, slow motion, yeah) وقتی آن الاغ را تکان می دهم ، من در حرکت آهسته گه می شوم (حرکت ، حرکت آهسته ، اره) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it, you know I want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ، تو می دونی من می ان را می خواهم) (And now you playin' with my emotions) (و حالا شما با احساسات من بازی می کنید) Nigga, don't do it, you blew it برده ، این کار را نکن ، تو آن را منفجر کردی You tryna cast spells on a bitch with potions شما سعی می کنید جادوها را با معجون در یک عوضی بازی کنید Nigga, I need devotion نیگا ، من به فداکاری احتیاج دارم (Leaving you with that lotion) (با آن لوسیون شما را ترک می کنم) Telling me this and that, the third به من گفتن این و آن، سوم That shit for the birds, I'm ghosting که گه برای پرندگان ، من شبح If you don't dive in that pussy like dolphins اگر گربه ها مثل دلفین ها در ان شیرجه نرنند If he don't dive in that pussy like oceans اگر او مانند گربه در اقیانوس ها شیرجه نزند Twins look identically like Olsens دوقلوها شبیه اولسنس هستند Nigga, don't hide from the pussy, be open نگا ، از گربه پنهان نشو ، باز باش Nigga wan' spy on the pussy like Austin translate (Do I make you horny, baby?) (آیا تو را شاخی می کنم ،عزیزم؟) That's my ego that you stroking این منیت من است که نوازش می کنی

Nigga, don't laugh 'cause the pussy ain't joking نگا ،نخند چون گربه شوخی نمی کند Nigga, go splash when the pussy be soakin' (Yeah) نیگا ، وقتی گربه خیس می شود ، برو چلپ چلوپ (اره) Where that nigga who don't play mind games at? کجاست اون نیگا که بازی های فکری نمی کنه؟ You got a fake gold chain on, change that شما یک زنجیره طلای تقلبی دارید ، اونو عوض کنید Tryna spit game while I'm on my way out, late ass ترینا بازی تف می کند در حالی که من در راه خروج هستم ، اخرای الاغ Where that nigga, man? Where he at? Where he at? نیگا ،مرد کجاست؟ اون کجاست؟ اون کجاست؟ Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) Said play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions) If you spend some money, then maybe I just might fuck ya (Fuck ya) اگر مقداری پول خرج کنی ، شاید من فقط ممکن است اره را فاک کنم When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion) وقتی آن الاغ را تکان می دهم ، من در حرکت آهسته گه می شوم (حرکت) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ) Play with my pussy, but don't play with my emotions (Emotions, yeah) با گربه من بازی کن ، اما با احساسات من بازی نکن ، اره If you spend some money, then maybe I just might fuck ya (Fuck ya, yeah, yeah) اگر شما مقداری پول خرج کنید ، پس شاید من فقط ممکن است بله دمار از روزگارمان درآورم When I shake that ass, I'ma do that shit in slow motion (Motion, slow motion, yeah) وقتی آن الاغ را تکان می دهم ، من در حرکت آهسته گه می شوم (حرکت ، حرکت آهسته ، اره) You got a whole lotta cash, and nigga, you know I want it (Want it, you know I want it) شما یک کل پول نقدی و برده گرفتید ، می دانید که من آن را می خواهم (می خواهم آن را ، تو می دونی من می ان را می خواهم) download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

user avatar
نینی •-•
 
1
ترجمش اشتباهه !
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه