تصویر آهنگ Fancy از Doja Cat

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Fancy از Doja Cat

👁 ٩١٥
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرAll my fellas, they be actin' jealous همه رفقای من، آنها حسودی می کنند

They don't understand me آنها مرا درک نمی کنند

Prolly cause I'm Fancy, ooh, ooh بخاطر اینکه من فانتزیم،اوو،اوو

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

You would think I'm royal, baby look so spoiled translate

Mommy brush this dirt off, like a own this soil مامان این خاک را پاک کن، مثل این خاک خودش

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

دانلود آهنگ Fancy از Doja Cat

Yuh, baby how I come across اوه عزیزم چطوری برخورد کردم

Honey if you pay, I talk عزیزم اگه پول بدی من حرف میزنم

Prolly love the way I floss translate

Make you feel a type of way, *** 'bout what you say though translate

Never miss a meal like Ross, 'bout to flip a mil like Ross translate

They don't know me 'hind closed doors, aye translate

You could never find me losin', I bet you the boss translate

But baby I'm bossy, used to be daughter, اما عزیزم من رئیس هستم، قبلا دختر بودم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

They call me mother now اونا منو مامان صدا میزنن الان

Treatin' me like no other, swag underwater, bread in the butter now translate

Wallet, wallet in pocket, pocket translate

Give five to the valet and she park it, park it translate

No games but I'm ballin', call it crocket, crocket translate

I'm a target but I never shop at Target, got it? translate

All my fellas, they be actin' jealous همه رفقای من، آنها حسودی می کنند

They don't understand me آنها مرا درک نمی کنند

Prolly cause I'm Fancy, ooh, ooh بخاطر اینکه من فانتزیم،اوو،اوو

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

You would think I'm royal, baby look so spoiled translate

Mommy brush this dirt off, like a own this soil مامان این خاک را پاک کن، مثل این خاک خودش

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

متن آهنگ Fancy از Doja Cat

It get lonely at the top, I'ma stack my guap translate

I'ma make 'em dance, chain all on my neck translate

Drank all on my dress, four hunnid a pop translate

Lonely at the top, I'ma stack my guap translate

I'ma make 'em dance, chain all on my neck translate

Drank all on my dress, four hunnid a pop translateAll my fellas, they be actin' jealous همه رفقای من، آنها حسودی می کنند

They don't understand me آنها مرا درک نمی کنند

Prolly cause I'm Fancy, ooh, ooh بخاطر اینکه من فانتزیم،اوو،اوو

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

You would think I'm royal, baby look so spoiled translate

Mommy brush this dirt off, like a own this soil مامان این خاک را پاک کن، مثل این خاک خودش

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

Prolly cause I'm Fancy, uh oh ohh, uh uh, oh oh ohh چون من فانتزی هستم، اوه اوه اوه، اوه اوه، اوه اوه اوه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background