تصویر آهنگ Candy از Doja Cat

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Candy از Doja Cat

آلبوم: Amala

👁 ١٧٢٩
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرI can name a couple ways, baby, this *** might go من می‌تونم راه های کاپلی رو نام ببرم، عزیزم، ممکنه اینا حل بشن

You just might forget that this was what you're gettin' high for تو فقط ممکنه فراموش کنی که این همون چیزیه که تو باهاش به اوج میرسی

And it might do the things to him, I mean the guy who و این ممکنه کارایی رو با اون پسر انجام بده،منظورم پسریه که..

He's the one who's sweet enough, who'll shoot to make that high note اون کسیه که به اندازه کافی شیرینه، کسی که باعث ایجاد اون های نوتا میشه

And it's such a typical thing, runnin' over a billion men, oh, ooh translate

Runnin' through a difficult place, you don't need no blood on your hands, no گذشتن از مکان‌های سخت، تو به خون روی دستات احتیاجی نداری،نه

دانلود آهنگ Candy از Doja Cat

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real cherry, know that it ain't real cherry اما میدونی که اون واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real, know that it ain't real اما میدونی که واقعی نیست،میدونی که واقعی نیست

I can be your sugar when you're fiendin' for that sweet spot من می توانم شکر تو باشم وقتی که به دنبال آن نقطه شیرین هستید

Put me in your mouth, baby, and eat it 'til your teeth rot من را در دهانت بگذار عزیزم و بخور تا دندانت پوسیده شود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I can be your cherry, apple, pecan, or your key lime من می توانم گیلاس، سیب، اسپند یا آهک کلیدی تو باشم

Baby I got everything and so much more than she's got عزیزم من همه چیز دارم و حتی بیشتر از چیزهایی که اون داره

And it's such a typical thing, runnin' over a billion men translate

Runnin' through a difficult place, you don't need no blood on your hands, no گذشتن از مکان‌های سخت، تو به خون روی دستات احتیاجی نداری،نه

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real cherry, know that it ain't real cherry اما میدونی که اون واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real, know that it ain't real اما میدونی که واقعی نیست،میدونی که واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real cherry, know that it ain't real cherry اما میدونی که اون واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real, know that it ain't real اما میدونی که واقعی نیست،میدونی که واقعی نیست

متن آهنگ Candy از Doja Cat

Sugar coated, lies unfolded, you still lick the wrapper translate

It's addictive, you know this, but you still lick the wrapper اون اعتباد آوره تو اینو میدونی ولی هنوز کاغذشو لیس میزنی

Sugar coated, lies unfolded, you still lick the wrapper translate

It's addictive, you know this, but you still lick the wrapper اون اعتباد آوره تو اینو میدونی ولی هنوز کاغذشو لیس میزنیShe's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real cherry, know that it ain't real cherry اما میدونی که اون واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real, know that it ain't real اما میدونی که واقعی نیست،میدونی که واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real cherry, know that it ain't real cherry اما میدونی که اون واقعی نیست

She's just like Candy, she's so sweet اون مثل ابنباته، اون خیلی شیرینه

But you know that it ain't real, know that it ain't real اما میدونی که واقعی نیست،میدونی که واقعی نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background