متن آهنگ Bottom Bitch از Doja Cat

- Hot Pink

- 11 👁Ooh, that's my trick (Trick, trick) translate I'm her pimp (Pimp, pimp) translate She my flip (Flip, flip) translate Ooh, don't forget (Get, get) translate That's my trick (Trick, trick) translate She my Bottom Bitch translate Ooh, that's my trick (That's my trick) translate I'm her pimp (I'm her pimp) translate She my flip (She my flip) translate Ooh, don't forget (Don't forget) translate That's my trick (That's my trick) translate She my Bottom Bitch translate That's my hoe translate That's my doe translate That's my glow up translate She go hard translate She just like a pro translate She just wanna blow up translate If you talkin' shit translate Wipe your spit off my nuts translate Nigga, grow up translate On a boat like I'm Noah translate On Xan like I'm Noah translate Damn, I don't know her no more translate And she bought a crib translate Then she bought a whip translate In her Prada fit translate

Got some Gucci kicks translate That's my Bottom Bitch translate 'Cause she 'bout it, bitch translate And I'm proud of it translate Ooh, that's my trick (Trick, trick) translate I'm her pimp (Pimp, pimp) translate She my flip (Flip, flip) translate Ooh, don't forget (Get, get) translate That's my trick (Trick, trick) translate She my Bottom Bitch translate Ooh, that's my trick (That's my trick) translate I'm her pimp (I'm her pimp) translate She my flip (She my flip) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Ooh, don't forget (Don't forget) translate That's my trick (That's my trick) translate She my Bottom Bitch translate She don't create no problems translate That's why the bitch my bottom translate And she like a model, oh woah translate She ain't no rat, she possum translate All up in that concoction translate Personal coochie barber, oh translate Slip in to something pretty translate I need to be this faded translate Baby gon' get her way, yeah, oh woah translate Baby, don't keep me waittin' translate Baby boy, what you payin'? translate Drop it and I will stay witcha translate 'Cause I know what you want, don't lie (Don't lie) translate You want something for one night translate Ooh, that's my trick (Trick, trick) translate I'm her pimp (Pimp, pimp) translate She my flip (Flip, flip) translate Ooh, don't forget (Get, get) translate

That's my trick (Trick, trick) translate She my Bottom Bitch translate Ooh, that's my trick (That's my trick) translate I'm her pimp (I'm her pimp) translate She my flip (She my flip) translate Ooh, don't forget (Don't forget) translate That's my trick (That's my trick) translate She my Bottom Bitch translate Ooh, that's my trick (Don't you forget) translate I'm her pimp, and she my flip (Don't) translate Ooh, don't forget (Don't you forget) translate Ooh, that's my trick (Ayy, ayy, ayy, ayy) translate I'm her pimp, and she my flip (Ayy, ayy) translate Ooh, don't forget (Ayy, ayy, ayy, ayy) translate That's my trick, she my Bottom Bitch (Ayy) translate Ooh translate Ooh translate Ooh translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه