متن آهنگ Boss Bitch از Doja Cat

- Boss Bitch

- 391 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: خود شیفتگی - روابط جنسی
Mmm translate I ain't tryna (Ah) translate I ain't tryna translate I ain't tryna translate Yeah, ain't tryna be cool like you translate Wobblin' around in your high heel shoes translate I'm clumsy, made friends with the floor translate Two for one, you know a bitch buy four translate And two left feet, you know I always drop translate First thing a girl did was a bop translate I'm the whole damn cake and a cherry on top translate Shook up the bottom, made a good girl pop translate You ain't even here to party translate Ken in the club, tryna pipe a Barbie translate I don't wanna go, go, go with the flow translate Backbend 'til I touch my toes translate I don't wanna row, row, row the boat translate Wrist full of rocks and I hope I float translate Big up yourself 'cause you know they don't translate I chew, chew, chew, 'cause they hope I choke translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate

I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate Said bitch, I'm the after, you been the before translate I been the stallion, you been the seahorse translate Don't need a report, don't need a press run translate All of my bad pics been all my best ones translate I wear the hat and I wear the pants translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I am advanced, so I get advance translate And I do my dance and cancel the plans translate Said boo, don't be mad 'cause you had a chance translate Drop, said I took it and I ran for it translate I won it, then I stand on it translate Money on the floor and we dance on it translate Shine bright, I'ma put a tan on it translate Said I took it and I ran for it translate I won it, then I stand on it translate Money on the floor and we dance on it translate Shine bright, let them put a tan on it like translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate

I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate Rrrr, ah, ah, ahh translate I'm a bitch (I'm a bitch), I'm a boss translate I'm a bitch (I'm a bitch), I'm a boss translate I'm a bitch (I'm a bitch), I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate I'm a bitch, I'm a boss translate I'm a bitch and a boss and I shine like gloss translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه