متن آهنگ I Like It Chime (Enrique Iglesias feat. Pitbull vs. Orbital) از DJ Useo

- 18 👁I know you want me translate I made it obvious that I want you too translate So put it on me translate Let's remove the space between me and you translate Now rock your body translate Damn I like the way that you move translate So give it to me, oh, oooohh... translate Cause I already know what you wanna do translate Here's the situation translate Been to every nation translate Nobody's ever made me feel the way that you do translate You know my motivation translate Given my reputation translate Please excuse me I don't mean to be rude translate But tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate You're so damn pretty translate If I had a type then baby it would be you translate I know you're ready translate If I never lied then baby you'd be the truth translate

Here's the situation translate Been to every nation translate Nobody's ever made me feel the way that you do translate You know my motivation translate Given my reputation translate Please excuse me I don't mean to be rude translate But tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate [Ludacris] translate LUDA... translate Tonight I'm gonna do translate Everything that I want with you translate Everythin' that you need translate Everything that you want translate I wanna honey translate I wanna stunt with you translate From the window translate To the wall translate Gonna give you, my all translate Winter n summertime translate When I get you on the springs translate I'mma make you fall translate You got that body translate That make me wanna get up on the floor translate Just to see you dance translate And I love the way you shake that ass translate

Turn around and let me see them pants translate You stuck with me translate I'm stuck with you translate Let's find something to do translate (Please) excuse me translate I don't mean to be rude translate But tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate Oh, you know translate That tonight I'm loving you translate That tonight I'm loving you translate Yeah translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه