تصویر آهنگ Turn Down For What از DJ Snake Lil Jon

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Turn Down For What از DJ Snake Lil Jon

امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرFire up the loud با صدای بلند آتش بزنید

Another round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

دانلود آهنگ Turn Down For What از DJ Snake Lil Jon

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Fire up the loud با صدای بلند آتش بزنید

Another round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Fire up the loud با صدای بلند آتش بزنید

Another round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

Fire up the loud با صدای بلند آتش بزنید

Another round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

متن آهنگ Turn Down For What از DJ Snake Lil Jon

Fire up the loud با صدای بلند آتش بزنید

Another round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

Fire up the loud با صدای بلند آتش بزنیدAnother round of shots یک دور دیگر از شلیک ها

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

Turn Down For What برای چی رد کن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
Nigen00
 
0
باحاله
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background