تصویر آهنگ Magenta Riddim از DJ Snake

دانلود + متن آهنگ Magenta Riddim از DJ Snake

آلبوم: Magenta Riddim

👁 ٢٢٨Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

دانلود آهنگ Magenta Riddim از DJ Snake

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

متن آهنگ Magenta Riddim از DJ Snake

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translatePig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate

[?] translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background