متن آهنگ Magenta Riddim از DJ Snake

- Magenta Riddim

- 77 👁Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate

Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Pig gam ba li, de la pig gam ba li ba translate Bamb bamb bamb di gi di da dam (whoo) translate [?] translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه