تصویر آهنگ The Whistle Song از DJ Aligator

دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Whistle Song از DJ Aligator

👁 ٢٣٦Blow my whistle bitch translate

Blow my whistle bitch translate

Blow my whistle bitch translate

Blow my whistle bitch translate

Open up put it in translate

Let's begin Let's begin

Blow my whistle bitch translate

Blow it like ya mean it, blow translate

Blow it like ya mean it translate

You don't mean it translate

دانلود آهنگ The Whistle Song از DJ Aligator

Blow it like ya mean it translate

You don't mean it translate

Le-le-let me hear you say (ooh ooh) translate

Louder (ooh ooh) translate

Let me hear you say (ooh ooh) translate

Louder (ooh ooh) translate

Is that what you call loud translate

Come on let me hear you say (ooh ooh) translate

Let me hear you say (ooh ooh) translate

Louder (ooh ooh) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I said louder translate

Blow my whistle bitch translate

Blow my whistle bitch translate

I said blow my whistle bitch translate

Blow it like ya mean it translate

You don't mean it translate

Blow my whistle bitch translate

Le-le-let me hear you say (ooh ooh) translate

Louder (ooh ooh) translate

Let me hear you say (ooh ooh) translate

Louder (ooh ooh) translate

Is that what you call loud translate

Come on translate

Now you're doin' it translate

Now you're doin' it translate

Like you're supposed to translate

Just a little bit louder now translate

Just a little bit louder now translate

Just a little bit louder now translate

متن آهنگ The Whistle Song از DJ Aligator

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Hold your hands up like a laser-guided missile translateBlow your whistle translate

Blow your whistle translate

Blow your whistle translate

Yeah yeah yeah blow your whistle translate

Yeah yeah yeah blow your whistle translate

Yeah blow your whistle translate

Yeah blow your whistle translate

Blow it like you mean it now translate

I like your level translate

I like your level translate

Blow my whistle bitch translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background