متن آهنگ The Whistle Song از DJ Aligator

- 80 👁Blow my whistle bitch translate Blow my whistle bitch translate Blow my whistle bitch translate Blow my whistle bitch translate Open up put it in translate Let's begin translate Blow my whistle bitch translate Blow it like ya mean it, blow translate Blow it like ya mean it translate You don't mean it translate Blow it like ya mean it translate You don't mean it translate Le-le-let me hear you say (ooh ooh) translate Louder (ooh ooh) translate Let me hear you say (ooh ooh) translate Louder (ooh ooh) translate Is that what you call loud translate Come on let me hear you say (ooh ooh) translate Let me hear you say (ooh ooh) translate Louder (ooh ooh) translate

I said louder translate Blow my whistle bitch translate Blow my whistle bitch translate I said blow my whistle bitch translate Blow it like ya mean it translate You don't mean it translate Blow my whistle bitch translate Le-le-let me hear you say (ooh ooh) translate Louder (ooh ooh) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Let me hear you say (ooh ooh) translate Louder (ooh ooh) translate Is that what you call loud translate Come on translate Now you're doin' it translate Now you're doin' it translate Like you're supposed to translate Just a little bit louder now translate Just a little bit louder now translate Just a little bit louder now translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Hold your hands up like a laser-guided missile translate

Blow your whistle translate Blow your whistle translate Blow your whistle translate Yeah yeah yeah blow your whistle translate Yeah yeah yeah blow your whistle translate Yeah blow your whistle translate Yeah blow your whistle translate Blow it like you mean it now translate I like your level translate I like your level translate Blow my whistle bitch translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه