تصویر آهنگ Davaj Davaj از DJ Aligator MC Вспышкин

دانلود + متن آهنگ Davaj Davaj از DJ Aligator MC Вспышкин

آلبوم: Music Is My Language

👁 ٢٠٠I know this is late but... translate

In the beginning there was a word, translate

The word has generated a rhythm, translate

The rhythm has given a life to movement, translate

The bass has inhaled force in movement. translate

And a name to this force - DJ aligator. translate

Hands of a hand! (hands up?) translate

in the year 2004 translate

two mighty generals translate

دانلود آهنگ Davaj Davaj از DJ Aligator MC Вспышкин

clashed on the battlefield of dance translate

from the east came MC Vspishkin translate

and from the west - DJ aligator translate

only the dancefloor can judge them translate

so people, put your hands up!! translate

when I say: translate

Hands of a hand! translate

Hands of a hand! translate

Give give! Give give! translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Give give! translate

Above a hand lift! translate

Give give! translate

DJ aligator and MC вспышкин,

Will make you счястливыми!

It is our house! translate

Your energy is necessary to us! translate

Well shake задницей!

Give give! translate

you've got me in the zone translate

I know you home alone translate

hit me with your silicone. translate

Give give! translate

i'm just a silly man translate

i got my *** hands translate

ladies need to understand translate

Give give! translate

متن آهنگ Davaj Davaj از DJ Aligator MC Вспышкин

and now is do or die translate

you can *** me dry translate

how you want it cutie pie translate

Give give! translate

thank you for the freeky show translateI can see that you could go translate

but now it time for me to go. translate

Hands of a hand! x2 translate

Give give! x2 translate

Give give! translate

Above a hand lift! translate

Give give! translate

put the hands up in the sky translate

Give give! x3 translate

Thats the best I can do mate!! translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background