تصویر آهنگ My Lover’s Gone از Dido

متن آهنگ My Lover’s Gone از Dido

آلبوم: No Angel

👁 ١٥٥My lover's gone, his boots no longer by my door translate

He left at dawn and as I slept I felt him go translate

Returns no more, I will not watch the ocean translate

My lover's gone, no earthly ships will ever translate

Bring him home again, bring him home again translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

My lover's gone, I know that kiss will be my last translate

No more his song, the tune upon his lips has passed translate

I sing alone while I watch the ocean translate

My lover's gone, no earthly ships will ever translate

Bring him home again, bring him home again translate

متن آهنگ My Lover’s Gone از Dido

My lover's gone, his boots no longer by my door translate

He left at dawn and as I slept I felt him go translateReturns no more, I will not watch the ocean translate

My lover's gone, no earthly ships will ever translate

Bring him home again, bring him home again translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background