تصویر آهنگ Life for Rent از Dido

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Life for Rent از Dido

آلبوم: Life for Rent

زندگی برای اجاره

👁 ٨٥٢
امتیاز ٧.٠ از ٢ نظرI haven't ever really found a place that I call home من واقعا هیچ وقت جایی پیدا نکردم که بهش بگم خونه

I never *** around quite long enough to make it translate

I apologize once again I'm not in love translate

But it's not as if I mind اما اینطور نیست که من ناراحت باشم

That your heart ain't exactly breaking translate

It's just a thought, only a thought فقط یه فکره، فقط یه فکر

دانلود آهنگ Life for Rent از Dido

But if my life is for rent and I don't learn to buy translate

Well I deserve nothing more than I get خب من لیاقتم بیشتر از چیزی که میگیرم نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

I've always thought همیشه فکر میکردم

That I would love to live by the sea که دوست دارم کنار دریا زندگی کنم

To travel the world alone که دنیارو تنهایی بگردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And live more simply و ساده تر زندگی کنم

I have no idea what's happened to that dream نمیدونم که چی یر سر اون رویاها اومد

Cos there's really nothing left *** to stop me translate

It's just a thought, only a thought فقط یه فکره، فقط یه فکر

But if my life is for rent and I don't learn to buy translate

Well I deserve nothing more than I get خب من لیاقتم بیشتر از چیزی که میگیرم نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

If my life is for rent and I don't learn to buy translate

Well I deserve nothing more than I get خب من لیاقتم بیشتر از چیزی که میگیرم نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

While my heart is a shield and I won't let it down translate

متن آهنگ Life for Rent از Dido

While I *** so afraid to fail so I won't even try translate

Well how can I say I'm alive translate

If my life is for rent and I don't learn to buy translateWell I deserve nothing more than I get خب من لیاقتم بیشتر از چیزی که میگیرم نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

If my life is for rent and I don't learn to buy translate

Well I deserve nothing more than I get خب من لیاقتم بیشتر از چیزی که میگیرم نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

Cos nothing I have is truly mine چون هر چیزی که دارم در حقیقت مال من نیست

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background