تصویر آهنگ Nos fuimos lejos از Descemer Bueno Enrique Iglesias El Micha

دانلود + متن آهنگ Nos fuimos lejos از Descemer Bueno Enrique Iglesias El Micha

آلبوم: Nos fuimos lejos

👁 ١٠٣Letra de "Nos fuimos lejos" ft. El Micha translate

Independiente' como el aire translate

Descember Bueno translate

Micha; Enrique Iglesia' translate

No quiero que esta noche pase y se nos acabe translate

Quiero que sea interminable translate

Ella sabe entrar en mi cabeza translate

Con delicadeza me des-estresa translate

Ella sabe qué botón tocarme

Porque tiene el poder y la magia para impresionarme translate

دانلود آهنگ Nos fuimos lejos از Descemer Bueno Enrique Iglesias El Micha

Cuando yo estoy *** ella es como beberme entera la pasión en la botella

Cuando ella se entrega yo caigo borracho translate

Borracho de amor en sus brazos translate

Cuando ella me da un beso su sabor me sube al cielo translate

Y yo me pierdo en su universo translate

Me llevo un viaje de ida sin regreso translate

Y yo le pido "Vámono' más lejo'"

Empezamos en el suelo translate

Y levantamos vuelo translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Tú y yo nos fuimos lejo'

Empezamos en el suelo (empezamos en el suelo) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Y levantamos vuelo (y levantamos vuelo) translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos translate

Que sigan subiendo, libres como el viento translate

Ella sabe cómo enamorarme

Sabe complacerme y me divierte translate

Ella sabe qué botón tocarme

Porque tiene el poder y la magia para impresionarme translate

Cuando yo estoy *** ella es como beberme entera la pasión en la botella

Cuando ella se entrega yo caigo borracho translate

Borracho de amor en sus brazos translate

Cuando ella me da un beso su sabor me sube al cielo translate

Y yo me pierdo en su universo translate

Me llevo un viaje de ida sin regreso translate

Y yo le pido "Vámono' más lejo'"

Empezamos en el suelo translate

Y levantamos vuelo translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Tú y yo nos fuimos lejo'

Empezamos en el suelo (empezamos en el suelo) translate

Y levantamos vuelo (y levantamos vuelo) translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

متن آهنگ Nos fuimos lejos از Descemer Bueno Enrique Iglesias El Micha

¡Micha!

Nos fuimo' lejo' translate

Sin escala, sin equipaje translate

Sin Aduana pa' que no te quede' *** las ganas translate

Que si no me abres la puerta me cuelo por la ventana translate

Que si tú te llamas "Eva" no me escondas la manzana

Que no es poquito, papi, yo tengo mucho, cantidá'Que *** papito tú no le temes a la oscuridá'

Es que empezamos en el suelo, la cama y después el sofá

Y me reservo el baño por si pide' má'

Empezamos en el suelo (en el suelo) translate

Y levantamos vuelo (levantamo' vuelo) translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Tú y yo nos fuimos lejo' (lejo')

Empezamos en el suelo (empezamos en el suelo) translate

Y levantamos vuelo (y levantamos vuelo) translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Tú y yo nos fuimos lejo' (lejo')

Empezamos en el suelo (en el suelo) translate

Y levantamos vuelo (y levantamo' vuelo) translate

Tú y yo nos fuimos lejo', lejo'

Tú y yo nos fuimos lejo'

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background