تصویر آهنگ You Don’t Do It for Me Anymore از Demi Lovato

متن آهنگ You Don’t Do It for Me Anymore از Demi Lovato

👁 ٩٧I see the future without you translate

The *** was I doing in the past? translate

Now that I've learned all about you translate

A love just like ours wouldn't last translate

I won't fall for your games translate

So don't hate me when I say translate

That you don't do it for me anymore translate

No, you don't do it for me anymore translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Money won't pay for your problems translate

You gotta fix them yourself translate

Vices and pity won't solve 'em translate

Stop feeling bad for yourself translate

I won't fall for your games translate

So don't hate me when I say translate

That you don't do it for me anymore translate

No, you don't do it for me anymore translate

متن آهنگ You Don’t Do It for Me Anymore از Demi Lovato

I'm sorry for honesty translate

I could not bear to lie to you, to lie with you translate

I'm sorry for honesty translateI'm well aware I lie to you when I lie with you translate

You don't do it for me anymore translate

No, you don't do it for me, don't do it for me translate

You don't do it for me anymore translate

No, you don't do it for me anymore translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background