متن آهنگ Let It Go از Demi Lovato

- Demi

- 0 👁Let It Go, Let It Go translate Can't hold it back anymore translate Let It Go, Let It Go translate Turn my back and slam the door translate The snow blows white on the mount tonight translate Not a footprint to be seen translate A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen translate The wind is howling like the swirling storm inside translate Couldn't keep it in translate Heaven knows I try translate Don't let them in, don't let them see translate Be the good girl you always have to be translate Conceal, don't feel, don't let them know translate Well now they know translate Let It Go, Let It Go translate Can't hold it back anymore translate Let It Go, Let It Go, translate

Turn my back and slam the door translate And here I stand translate And here I'll stay translate Let It Go, Let It Go translate The cold never bothered me anyway translate It's funny how some distance makes everything seem small translate And the fears that once controlled me can't get to me at all translate Up here in the cold thin air I finally can breathe translate I know I left a life behind but I'm to relieved too grieve translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let It Go, Let It Go translate Can't hold it back anymore translate Let It Go, Let It Go, translate Turn my back and slam the door translate And here I stand translate And here I'll stay translate Let It Go, Let It Go translate The cold never bothered me anyway translate Standing frozen in the life I've chosen translate You won't find me, the past is so behind me translate Buried in the snow translate Let It Go, Let It Go translate Can't hold it back anymore translate

Let It Go, Let It Go, translate Turn my back and slam the door translate And here I stand translate And here I'll stay translate Let It Go, Let It Go translate The cold never bothered me anyway translate Let It Go translate Here I stand translate Let It Go translate Let It Go translate Let It Go translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه