تصویر آهنگ Let It Go از Demi Lovato

متن و ترجمه آهنگ Let It Go از Demi Lovato

آلبوم: Demi

👁 ٢٠٣Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

Can't hold it back anymore نمیتونی کاری کنی که برگرده

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

Turn my back and slam the door برگرد و در رو ببند

The snow blows white on the mount tonight برف سفید امشب روی کوه میدرخشد

Not a footprint to be seen هیچ ردپایی دیده نمیشه

A kingdom of isolation and it looks like I'm the queen سکوت پادشاهی میکند و به نظر میاد من ملکه این سکوتم

The wind is howling like the swirling storm inside باد جوری میوزد که گویی طوفانی در دل دارد

Couldn't keep it in نمیتونم جلوش رو بگیرم

Heaven knows I try خدا میدونه که امتحان کردم

Don't let them in, don't let them see نذار وارد تنهاییت بشن و تورو در این حالت ببینن

Be the good girl you always have to be دختر خوبی باش، تو همیشه باید دختر خوبی باشی

Conceal, don't feel, don't let them know ساکت و اروم، چیزی رو احساس نکن و نذار اونها هم بدونن

Well now they know خب، الان اونا میدونن

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

Can't hold it back anymore نمیتونی کاری کنی که برگرده

Let It Go, Let It Go, بذار بره بذار بره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Turn my back and slam the door برگرد و در رو ببند

And *** I stand و من اینجا ایستادم

And *** I'll stay و من اینجا میمانم

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

The cold never bothered me anyway سرما برای من من مشکلی ایجاد نمیکنه

It's funny how some distance makes everything seem small این مسخره است که چطوری تنهایی همه چیز رو کوچیک نشون میده

And the fears that once controlled me can't get to me at all translate

Up *** in the cold thin air I finally can breathe translate

I know I left a life behind but I'm to relieved too grieve translate

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

Can't hold it back anymore نمیتونی کاری کنی که برگرده

Let It Go, Let It Go, بذار بره بذار بره

Turn my back and slam the door برگرد و در رو ببند

And *** I stand و من اینجا ایستادم

And *** I'll stay و من اینجا میمانم

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

The cold never bothered me anyway سرما برای من من مشکلی ایجاد نمیکنه

متن آهنگ Let It Go از Demi Lovato

Standing frozen in the life I've chosen translate

You won't find me, the past is so behind me translate

Buried in the snow translate

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

Can't hold it back anymore نمیتونی کاری کنی که برگردهLet It Go, Let It Go, بذار بره بذار بره

Turn my back and slam the door برگرد و در رو ببند

And *** I stand و من اینجا ایستادم

And *** I'll stay و من اینجا میمانم

Let It Go, Let It Go بذار بره بذار بره

The cold never bothered me anyway سرما برای من من مشکلی ایجاد نمیکنه

Let It Go بذار بره

Here I stand من اینجا ایستادم

Let It Go بذار بره

Let It Go بذار بره

Let It Go بذار بره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

user avatar
Baby Jennie
 
0
واییییییییییییییییی اهنگ فروزن 🤩
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background