متن آهنگ Porsoon, Larzoon از Delkash
ترسون ترسون لرزون لرزون

آومدم در خونتون

یک شاخه گل در دستم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی

مثل گلها خندیدی

آه به خدا آن ،‌ نگهتاز ، خاطرم ، نرود

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background