تصویر آهنگ Safe از Daya

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Safe از Daya

امن

👁 ١٣٣٧
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI remember the rise من طلوع کردن رو یادم میاد

We were running backyard to yard translate

Wasn't scared of going too far از اینکه خیلی دور میشدم،نمیترسیدم

Staying out til it's too dark بیرون موندن تا وقتیکه هوا خیلی تاریک میشد

Now daylight don't make it right translate

And you would really know this و تو واقعاً این رو میدونی

Closed hearts make closed minds قلب های بسته ذهن های بسته را می سازند

I won't tell you it's all butterflies and roses من نمیگم همه جا گل و بلبل بود

When I back in time وقتی ما بودیم

When we were وقتی ما بودیم

دانلود آهنگ Safe از Daya

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

There's not much comfort in this place راحتی و آرامش زیادی در این مکان وجود ندارد

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

When you can't fight the bitter taste وقتی نمی تونی با طعم تلخی ها مبارزه کنی

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

I don't remember it all همش یادم نیست

But I know that I was invincible اما میدونم که شکست ناپذیر بودم

Like the heroes in the cartoons مثل قهرمان های کارتون ها

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Saving lives through my living room translate

Now daylight don't make it right translate

And you would really know this و تو واقعاً این رو میدونی

Closed hearts make closed minds قلب های بسته ذهن های بسته را می سازند

I won't tell you it's all butterflies and roses من نمیگم همه جا گل و بلبل بود

When I back in time وقتی ما بودیم

When we were وقتی ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

There's not much comfort in this place راحتی و آرامش زیادی در این مکان وجود ندارد

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

When you can't fight the bitter taste وقتی نمی تونی با طعم تلخی ها مبارزه کنی

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

I know that I'm a fighter من میدونم که من یک مبارز هستم

Yeah, always been a fighter آره همیشه جنگنده بودم

But I tried to play with fire and I got burned اما سعی کردم با آتش بازی کنم و سوختم

Don't know how to help us نمیدونید چگونه به ما کمک کنید

Yeah, I'm feeling kind of helpless آره، یه جورایی احساس درماندگی میکنم

متن آهنگ Safe از Daya

Yeah, maybe you so selfish if it don't wanna hurt آره، شاید خیلی خودخواه هستی اگر نخواهی صدمه ببینی

I know that I'm a fighter من میدونم که من یک مبارز هستم

Yeah, always been a fighter آره همیشه جنگنده بودم

But I tried to play with fire and I got burned اما سعی کردم با آتش بازی کنم و سوختم

Don't know how to help us نمیدونید چگونه به ما کمک کنید

Yeah, I'm feeling kind of helpless آره، یه جورایی احساس درماندگی میکنمYeah, maybe you so selfish if it don't wanna hurt آره، شاید خیلی خودخواه هستی اگر نخواهی صدمه ببینی

There's not much comfort in this place راحتی و آرامش زیادی در این مکان وجود ندارد

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

When you can't fight the bitter taste وقتی نمی تونی با طعم تلخی ها مبارزه کنی

Ah-aha-aha-aha-aha I'll keep you Safe آه من تو را در امان نگه خواهم داشت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

Back then when we were اون موقع که ما بودیم

Ah-aha-aha-aha-aha Safe در امنیت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background