متن و ترجمه آهنگ Let It Be Me از David Guetta Ava Max

- 7

- 1433 👁When you're faded and alone وقتی تو گمشده و تنها هستی And need somebody on the phone و به کسی روی(خط)تلفن نیاز داری Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم When she leaves you in the rain وقتی اون تورو تو بارون ترک کرد You need a high to kill the pain translate Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Summer days, winter nights روزهای تابستون،شبای زمستون Ride or die, right by your side translate Killing time till you're ready to see I'm all you need translate You're a drunk, you're a fool تو یک مستی،تو یک احمقی I'm insane, so right for you translate When the ship goes down translate Look in your dreams, that's where I'll be به رویاهات نگاه کن،اون جاییه که من خواهم بود 'Cause I ne-ne-ne-need you چون من بهت نیاز دارم

And I la-la-la-la-love ya و منم عاشقتم آره But I wanna-wanna-wanna ولی من میخوام Just stay the night translate When you're faded and alone وقتی تو گمشده و تنها هستی And need somebody on the phone و به کسی روی(خط)تلفن نیاز داری Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم When she leaves you in the rain وقتی اون تورو تو بارون ترک کرد You need a high to kill the pain translate Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه 'Cause I ne-ne-ne-need you چون من بهت نیاز دارم And I la-la-la-la-love ya و منم عاشقتم آره But I wanna-wanna-wanna ولی من میخوام Just stay the night translate And I ne-ne-ne-need you و من بهت نی-نی-نی-نیازت دارم And I la-la-la-la-love ya و منم عاشقتم آره Oh, no-no-no اوه،نه-نه-نه I won't let you, won't let you go translate

When you're faded and alone وقتی تو گمشده و تنها هستی You need somebody on the phone translate Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم When she leaves you in the rain وقتی اون تورو تو بارون ترک کرد You need a high to kill the pain translate Let It Be Me, Let It Be Me بزار اون(شخص)من باشم And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) Ta-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-ta-da-da-da (این قسمت فقط یه ریتمه،که از یه اهنگ قدیمی هم برگرفته شده.) And I'll show you love the way it supposed to be و من بهت نشون خواهم داد که عشق چطوری باید باشه download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه