متن آهنگ 2U از David Guetta Justin Bieber

- 2 👁No limit in the sky translate That I won't fly for ya translate No amount of tears in my eyes translate That I won't cry for ya, oh no translate With every breath that I take translate I want you to share that air with me translate There's no promise that I won't keep translate I'll climb a mountain, there's none too steep translate When it comes to you, there's no crime translate Let's take both of our souls, and intertwine translate When it comes to you, don't be blind translate Watch me speak from my heart translate When it comes to you, comes to you translate

Want you to share that translate (When it comes to you) translate Cupid ain't a lie translate Arrow got your name on it, oh yeah translate Don't miss out on a love translate And regret yourself on it, oh translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Open up your mind, clear your head translate Ain't gotta wake up to an empty bed translate Share my life, it's yours to keep translate Now that I give to you all of me, oh translate When it comes to you, there's no crime translate Let's take both of our souls, and intertwine translate When it comes to you, don't be blind translate Watch me speak from my heart translate When it comes to you, comes to you translate Want you to share that translate

(Share) When it comes to you translate Want you to share that translate When it comes to you, there's no crime translate Let's take both of our souls, and intertwine translate When it comes to you, don't be blind translate Watch me speak from my heart translate When it comes to you, comes to you translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه